Valitse sivu

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (LUVN) on julkaissut hyvinvointialuejohtaja Sanna Svahnin esityksen hyvinvointialueen palvelujen verkoston kehittämisestä. 

Kirkkonummen osalta esitys käsittelee muun muassa alueen terveysasemia. Esityksessä Kirkkonummen hyvinvointikeskus pysyisi terveysasemana, joka tarjoaa monialaisia perustason avopalveluja. Terveysasemilla on pääsääntöisesti myös kuvantamis- ja laboratoriopalvelut.

Masalan ja Veikkolan terveysasemat olisivat jatkossa lähiterveysasemia, joita lähialueen terveysasemat tukisivat. Lähiterveysasema olisi toiminnallisesti osa lähialueen terveysasemaa. Lähiterveysasemilla tarjottaisiin pysyvästi lääkäri- ja hoitajapalveluita sekä tarvittaessa muita perustason palveluita virka-aikaan.

Asukastilaisuuksia kevään aikana – Kirkkonummella 24.4.

Kaikissa Länsi-Uudenmaan alueen kunnissa järjestetään palvelujen verkoston kehittämisen linjauksia esittelevät asukastilaisuudet. Kirkkonummella pidetään asukastilaisuus keskiviikkona 24.4. Tilaisuuden paikka ja kellonaika tarkentuvat.

Hyvinvointialue selvittää asioimiseen liittyviä asukkaiden toiveita ja mielipiteitä kyselyllä ja puhelinhaastatteluilla satunnaisotantaan perustuvassa paneelissa.

Esitys palvelujen verkostosta lähetetään 25.3.-16.4. lausuntokierrokselle alueen kuntiin ja muille tärkeimmille sidosryhmille. Kuka tahansa voi kommentoida esitystä Otakantaa.fi-palvelussa.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston neuvottelutoimikunta neuvottelee esityksestä toukokuussa. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää palvelujen verkoston kehittämisen linjauksista 11.6.2024. Tulevien vuosien aikana palvelujen verkostoa kehitetään päätettävien linjausten perusteella.

Esityksen keskeiset linjaukset

– Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella säilytetään alueellisesti kattava palvelujen verkosto. Palvelutarpeen kasvu edellyttää lähipalveluita kuntakeskusten ulkopuolella myös tulevaisuudessa.

– Digitaalista asiointia ja kotiin vietäviä palveluja lisätään laajasti hyvinvointialueen palveluissa. Palvelujen aukioloaikoja laajennetaan. Puhelinasiointi säilyy yhteydenottotapana. Koko alueella tarjotaan laajasti liikkuvia palveluja.

– Terveysasemapalveluja tarjotaan jatkossa terveysasemilla ja lähiterveysasemilla. Terveysasemilla on lähiterveysasemia laajempi palveluvalikoima. Toimipisteiden määrä säilyy lähes nykyisellään.

– Laajan palvelun perhekeskuksien määrää lisätään. Uusien perhekeskusten perustamisen yhteydessä lähialueen neuvoloiden toiminta siirtyy lähtökohtaisesti perhekeskuksiin. Lisäksi palveluja tarjotaan alueellisissa toimipisteissä, kotiin vietynä ja kouluilla.

– Suun terveydenhuollon palveluja, aikuisten sosiaalipalveluja, mielenterveys- ja päihdepalveluja sekä kuntoutuksen palveluja kootaan nykyistä suurempiin ja toiminnallisesti vahvempiin yksiköihin.

– Vuodeosastotoimintaa keskitetään sairaalakampusten läheisyyteen ja osa vuodeosastoista muutetaan arviointiyksiköiksi. Sairaalapalveluja kehittäessä tehdään tiivistä yhteistyötä HUS-yhtymän kanssa.

– Pelastus- ja ensihoitopalvelujen palveluverkko muodostuu pää- ja sivutoimisista paloasemista sekä sopimuspalokuntien asemista. Palveluverkkoa tukee yhteistyö naapuripelastuslaitosten kanssa.

Esitysluonnos Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen palvelujen verkoston kehittämisestä palvelustrategian mukaisesti