Valitse sivu

 Kunnan omistamilla parkkipaikolilla ja muilla yleisillä alueilla on otettu ja tullaan tarvittaessa ottamaan käyttöön lähisiirtopaikoiksi lumen läjittämiseen ja varastointiin.

Lähisiirtopaikkojen löytäminen vanhoilta ja tiiviisti rakennetuilta alueilta voi olla haastavaa. Tärkeimpiä huomioon otettavia asioita lähisiirtopaikkoja valitessa on alueen käyttötarkoitus sekä sulamisesta aiheutuvat haitat.

Lähisiirtopaikkojen käyttäminen lumen läjittämiseen on taloudellisesti kannattavampaa sekä ekologisempaa kuin lumen kuljettaminen keskitetyille vastaanottopaikoille.

Lähisiirtopaikkoja käyttämällä pystytään pienentämään lumen kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Lisätiedot kunnossapito@kirkkonummi.fi