Valitse sivu

Haja-asutusalueiden asukkaat ja mökkiläiset ovat läntisellä Uudellamaalla saaneet neuvontaa jätevesienkäsittelyyn jo 14 vuoden ajan. Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry (LUVY) tarjoaa alueellaan puolueetonta, maksutonta ja asiantuntevaa jätevesineuvontaa, ja jo tuhannet asukkaat ja mökkiläiset ovat saaneet apua jätevesiensä oikeanlaiseen käsittelyyn.  

Länsi-Uudenmaan kunnat aloittavat tänä kesänä tehostetun jätevesivalvonnan. Valvonta tullaan toteuttamaan joko valvontakäyntien muodossa tai keräämällä asukkailta jätevesiselvityksiä tarkistettavaksi. Järjestelmällistä valvontaa on jo aloitettu Vihdissä. Muissa kunnissa valvontaa on tehty lähinnä ilmoitusten perusteella. Huolehtimalla jätevesien asianmukaisesta käsittelystä huolehditaan myös lähivesistöistä. Haja-asutuksen jätevesijärjestelmien valvonta kuuluu kuntien vastuulle. 

”Puhdas vesi on suomalaiselle tärkeä juttu, mutta sitä ei voi pitää itsestäänselvyytenä. Myös omalla toiminnalla on vaikutusta vesistöjen ja pohjavesien puhtauteen. Kukaan ei varmasti halua pilata omaa kiinteistöään, eivätkä asiallisesti käsitellyt jätevedet kuormita muutakaan ympäristöä tarpeettomasti. Vesistöjen kuormituksen vähentyessä kaikilla on mahdollisuus nauttia myös niiden virkistyskäytöstä. Jätevesien valvonnassa yhteistyö asukkaiden kanssa on tärkeää. Jos korjattavaa löytyy, asia on ratkaistava ja ratkaisua pohditaan yhdessä” kertoo ympäristötarkastaja Milla Kupiainen Vihdin kunnalta.   

Huonosti käsitellyt jätevedet voivat aiheuttaa lähivesistöjen rehevöitymistä tai pilata oman ja naapurinkin kaivoveden. Haja-asutusalueilla, joilla ei ole viemäriverkostoa, tuleekin jätevedet käsitellä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Siirtymäaika jätevesijärjestelmien kuntoon saattamiseksi on umpeutunut jo vuosia sitten. Herkillä ranta- ja pohjavesialueilla jätevesien käsittely tulisi olla jo kunnossa ja ns. kuivan maan tonteilla järjestelmä tulee saattaa kuntoon viimeistään seuraavan rakennus- tai toimenpidelupaa vaativan remontin yhteydessä.  

Mikäli jätevesiasiat mietityttävät, ota yhteyttä neuvojaan 045 7750 7725 tai hajavesineuvonta@luvy.fi.  

Tietoa haja-asutuksen jätevesistä Länsi-Uudellamaalla >>

Lisätietoja:  

Niina Hätinen
ympäristöasiantuntija
niina.hatinen@luvy.fi
044 773 0018

Länsi-Uudenmaan hajajätevesihanke pyrkii edistämään haja-asutuksen jäteveden käsittelyä yhteistyössä alueen kuntien kanssa. Hankkeeseen osallistuu rahoittajina alueen 8 kuntaa: HankoInkooKarkkilaKirkkonummiLohjaRaaseporiSiuntio ja Vihti. Hanketta koordinoi LUVY. Hanke on osa Länsi-Uudenmaan kuntien hajajätevesistrategiaa 2022–2026. Hankkeen rahoitus tulee alueen kunnilta.

Teemme työtä osana Länsi-Uudenmaan vesistökunnostusverkostoa!
Verkosto kokoaa yhteen alueen vesistökunnostajat ja jakaa tietoa vesien tilasta sekä siitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa lähivesiin.