Valitse sivu

Torstaille 14.12. suunniteltu SAK:n ja sen jäsenjärjestöjen lakko vaikuttaisi toteutuessaan laajasti joukkoliikenteeseen Kirkkonummella. HSL on alustavasti saanut työntekijäjärjestöiltä tiedon, että raideliikenne pysähtyisi kokonaan torstaina 14.12 ja myös linja-autoliikenne suurelta osin. Linja-autoliikenteen osalta tilanne selviää myöhemmin keskiviikkoiltaan mennessä.

Ajankohtaista tietoa mahdollisesta lakosta saa parhaiten HSL:n sivuilta www.hsl.fi.

Koulukuljetusten osalta ei korvaavaa kuljetusta – koulujen lähiopetus lukujärjestyksen mukaisesti

Kirkkonummella koululaislinjojen bussivuorot saattavat jäädä ajamatta torstaina 14.12. mahdollisen lakon seurauksena. Lakon toteutuessa HSL-bussilipun saaneille koulukuljetuksen oppilaille ei järjestetä korvaavaa kuljetusta. Kilpailutetun taksiliikenteen osalta kuljetukset toimivat normaalisti.

Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta opetusta järjestetään lukujärjestyksen mukaisesti lähiopetuksena mahdollisesta lakosta huolimatta. Etäopetusta ei tarjota.  Jos oppilas joutuu jäämään kotiin kuljetusongelman vuoksi, huoltajan tai oppilaan pitää tehdä normaali poissaoloilmoitus Wilmaan.

Ruokailu kouluissa ja päiväkodeissa tavalliseen tapaan

Kirkkonummen ruokapalveluiden henkilöstö ei ole mukana mahdollisissa tukilakoissa torstaina. Tukilakot eivät myöskään vaikuta keskustan ja Masalan alueella kouluruokakuljetuksiin. Veikkolassa kuljetukset hoitaa Posti. Jos Veikkolan kuljetukset eivät onnistu, ruokapalveluhenkilöstö pystyy hoitamaan kuljetukset Veikkolan alueella torstaina. Myös siivouspalvelut saadaan järjestymään kunnan tiloissa lakon toteutuessa torstaina lähes normaalisti.