Valitse sivu

Microsoftin, Fortumin, Fingridin sekä Kirkkonummen kunnan edustajat kertoivat Microsoftin ja Fortumin uudesta Kirkkonummen datakeskushankkeesta virtuaalisessa tiedotustilaisuudessa 24.5. Tilaisuudessa muun muassa annettiin tilannekatsaus datakeskushankkeesta, esiteltiin sen tulevaa toimintaa ja vaikutuksia sekä keskusteltiin aikataulusta. Tilaisuus alkoi eri asiantuntijoiden esitelmillä ja jatkui yleisökysymyksillä, joihin asiantuntijat vastasivat.

Tilaisuudessa kerrottiin, että uuden datakeskuksen sijainniksi valikoitui Kirkkonummen Kolabackenin alue, sillä se oli Espoon sijainnin ohella optimaalisin koko Etelä-Suomen alueella. Sijainti mahdollistaa hukkalämmön haltuunoton niin, että Microsoftin ja Fortumin arvioiden mukaan 70-85% datakeskuksessa käytettävästä energiasta voidaan ottaa talteen ja hyödyntää kaukolämmössä. Kantaverkon ja voimalinjojen parannus alueella mahdollistaa sen, ettei datakeskuksessa tulla tarvitsemaan generaattoreita.

Ensimmäisessä vaiheessa rakennusprosessia datakeskukseen rakennetaan kaksi rakennusta, joista ensimmäinen voidaan ottaa käyttöön vaiheittain neljän vuoden aikana. Toisen rakennuksen on mahdollista valmistua viiden vuoden päästä rakentamisen aloittamisesta. Kolabackenin asemakaava on Helsingin hallinto-oikeudessa käsittelyssä valituksen takia, joten aloittamiseen tarvittavia lupia odotetaan vielä.

Tilannekatsauksessa kerrottiin, että uusi datakeskus tulee työllistämään ihmisiä kahdessa eri vaiheessa: rakennusvaiheessa sekä ylläpitovaiheessa. Rakennusvaiheeseen voi Microsoftin edustajan mukaan kulua tuhansia työvuosia. Ylläpitovaiheessa datakeskus työllistää alkuun noin 40 työntekijää, mutta määrä tulee kasvamaan noin kahteensataan.

Uuden datakeskuksen toiminnassa tullaan käyttämään täysin uusiutuvia energianlähteitä ja Microsoft aikoo tukea suomalaista energiantuotantoa niin, että se kompensoi käyttämänsä energian. Esityksissä käsiteltiin lisäksi Microsoftin kestävän kehityksen tavoitteita, joihin liittyvät muun muassa datakeskuksessa tapahtuvaa kierrätys ja ilmaa käyttävä viilennysjärjestelmä.

Yleisökysymyksissä nousi esiin kysymyksiä muun muassa tietoturvallisuudesta, meluhaitoista sekä terveysturvallisuudesta. Microsoftin edustaja kertoi, että datakeskuksen julkipilvipalvelu on erityisen kestävä palvelunestohyökkäyksiä vastaan. Microsoftilta kerrottiin myös, että rakentamiseen ja toimintaan liittyvää melua tutkitaan, selvitetään ja mitataan. Fingridin edustaja totesi, että datakeskuksen liittämisessä kantaverkkoon toimitaan terveysturvallisuus edellä ja se tehdään maakaapeliratkaisulla Espoon puolella.

Datakeskushankkeen toimijat järjestävät hankkeen edetessä lisää tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia sekä päivittävät tietoa verkkosivustoilleen sitä myöten, kun hanke etenee.

 

Linkki Microsoftin sivulle, jossa lisää tietoa aiheesta.

Linkki Fortumin sivulle, jossa lisää tietoa aiheesta.