Valitse sivu

Kirkkonummen kunta kysyy paikallisilta yhdistyksiltä mielipiteitä ja ideoita uuden Nissniku-talon suunnittelua varten. Rakennukseen tulee koulu, kirjasto ja nuorisotilat. Kysely on avoinna 1.-17.12.2023. Kysely on suunnattu niille paikallisille yhdistyksille, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään Nissniku-talon tiloja omassa toiminnassaan.

Kirkkonummen kunta tarjoaa tiloja ja paikkoja yhdistysten ja kuntalaisten käyttöön ja tavoitteena on parantaa kunnan tilojen monikäyttöisyyttä.

Nissniku-talo rakennetaan nykyisen Nissnikun koulun tontille. Talo suunnitellaan monitoimijataloksi, joka pitää sisällään Nissnikun yhtenäiskoulun, Masalan kirjaston sekä nuorisotilat. Näiden lisäksi tiloja tulevat käyttämään kansalaisopisto, yhdistykset ja kerhot.

Nyt yhdistyksillä ja kerhoilla on mahdollisuus kertoa ideoita tai toiveita Nissniku-talon suunnitteluvaiheeseen. Kaikki käyttöä koskevat ideat ja toiveet ovat arvokkaita.

Kysely on suunnattu järjestöjen hallituksille. Kultakin yhdistykseltä toivotaan yhtä koottua vastausta.

Linkki kyselyyn:

https://link.webropolsurveys.com/S/185B13A98FFFE251