Valitse sivu

Kyselyllä keräämme tietoa kunnan asukkaiden kokemuksellisesta hyvinvoinnista, arjen turvallisuudesta sekä varautumisesta mahdollisiin häiriö- ja poikkeustilanteisiin. Vastausten avulla saamme arvokasta tietoa, jolla voimme kehittää Kirkkonummesta yhä parempaa kotikuntaa ja turvallisempaa asuinympäristöä meille kaikille. 

Kyselyn vastaukset julkaistaan syyskuussa 2024 kunnan verkkosivuilla. Lisäksi järjestämme syksyllä 2024 keskustelutilaisuuden asukkaille, jossa pureudumme tarkemmin hyvinvoinnin ja turvallisuuden teemoihin. Kyselyyn voi vastata sähköisesti sekä paperisella lomakkeella kirjastoissa ja kunnantalon palvelupisteellä.

Pääset vastaamaan kyselyyn sähköisesti tästä

Hyvinvoiva ja turvallinen Kirkkonummi tehdään yhdessä, vastaa siis kyselyyn 26.5.2024 mennessä. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Kyselyn vastauksilla kerätään arvokasta tietoa kunnan hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tueksi

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden tilaa kuvataan laajasti kuntien hyvinvointikertomukseen kerran valtuustokaudessa. Hyvinvointikertomuksen työstäminen aloitetaan tulevana syksynä myös Kirkkonummella. Kertomukseen kerätään laajasti tietoa asukkaiden hyvinvoinnista erilaisin mittarein. Mittareiden lisäksi keräämme tietoa suoraan asukkaidemme kokemuksellisesta hyvinvoinnista tämän kyselyn avulla.

Hyvinvointikertomukseen kerätyn tiedon pohjalta laaditaan hyvinvointisuunnitelma, johon kuvataan tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. Kirkkonummen hyvinvointisuunnitelmaan lisätään myös tavoitteet turvallisuuden edistämiseksi.

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman tekeminen on osa kunnan strategiaa, talousarviota ja toimintasuunnitelmatyötä. 

Lue lisää: www.kirkkonummi.fi/hyvinvoiva-kirkkonummi

Hyvinvointi- ja turvallisuuskysely 2024