Valitse sivu

Kirkkonummen kunta valmistelee osallisuusmallia elinympäristön ja palvelujen kehittämiseksi ja haluamme selvittää, mihin asioihin ja millä tavalla asukkaat haluavat omassa kotikunnassaan vaikuttaa. Kunta järjestää elokuun ja syyskuun aikana keskustelutilaisuuksia, joihin on kutsuttu kunnan asukkaat, päättäjät ja työntekijät! Osallisuusdialogien tuotokset toimivat inspiraationa ja ohjenuorana osallisuusmallin luomisessa, jota työstetään syksyn 2024 aikana.

Uudessa kuntastrategiassa vuosille 2024–2030 on linjattu, että kunta haluaa kehittää toimintaansa osallistavasti yhdessä kunnan asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Tavoite huomioitiin jo uuden kuntastrategian laatimisessa, kun asukkailta, yhdistyksiltä ja yrityksiltä kysyttiin ideoita uuteen kuntastrategiaan liittyen. Myös syksyllä 2023 alkanut osallistuvan budjetoinnin kokeilu on esimerkki asukkaiden mukaan ottamisesta kunnan taloutta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Osallisuudella on eri muotoja

Kunnan asukkaiden mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan ja sen palveluihin on määritelty myös kuntalaissa. Osallisuudella ja osallistumisella voidaan tarkoittaa aina kuulumisen ja kuulluksi tulemisen tunteesta kuntavaaleissa äänestämiseen tai kunnalle palautteen antamiseen. Erilaisia osallisuuden tasoja ovat esimerkiksi:

 1. tieto-osallisuuden taso, jolla määritellään, miten kunta tuottaa tietoa asukkailleen kunnan palveluista ja osallisuusmahdollisuuksista.
 2. suunnitteluosallisuuden taso, jolla määritellään asukkaiden mahdollisuudet osallistua lähiympäristön ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
 3. päätöksenteko-osallisuuden taso, jolla määritellään asukkaiden mahdollisuudet osallistua kunnan päätöksentekoon.
 4. toimeenpano-osallisuuden taso, jolla määritellään se, miten kunta tukee asukkaita osallistumaan palveluiden tuottamiseen.

Kirkkonummi haluaa lisätä kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia omaan hyvinvointiin ja elinympäristönsä viihtyvyyteen. Osallisuusmalli laaditaan vahvistamaan ja ohjaamaan Kirkkonummen kunnan osallisuustyötä.

Osallisuusdialogeissa kuunnellaan asukkaiden toiveita

Osallisuusmallia laatiessa kunta haluaa kuulla eri toimijoita ja heidän näkemyksiään osallisuuteen liittyen. Osallisuusdialogi-tilaisuuksissa keskustellaan siitä, minkälaisiin asioihin asukkaat haluaisivat päästä vaikuttamaan, ja mitkä ovat mielekkäitä tapoja osallistua kuntamme kehittämiseen.

Haluatko vaikuttaa kotikuntasi elinympäristöön, päätöksentekoon tai palvelujen kehittämiseen? Minkälaisia tiloja haluaisit kohtaamisia varten? Millä tavalla esteettömyyttä ja helposti saavutettavuutta liikkumisen paikoissa voisi kehittää? Millaista tekemistä lapset ja nuoret kaipaisivat? Miten huolehdimme, että Kirkkonummi on yhteisöllinen ja turvallinen paikka myös tulevaisuudessa?

Tule keskustelemaan ja kertomaan, mihin ja millä tavalla sinä haluaisit vaikuttaa kunnan kehittämisessä!

Osallistuminen tilaisuuksiin vaatii ennakkoilmoittautumisen, jotta pystymme suunnittelemaan tilaisuuden mahdollisimman hyvin. Ilmoittauduthan haluamaasi tilaisuuteen viimeistään kaksi päivää ennen tilaisuutta, jotta varmistat mukaanpääsyn.

Osallisuusdialogien aikataulut

 • Veikkola 21.8.2024 klo 18.00–20.00
  Veikkolan koulu, Kisapolku 7, 02880 Veikkola
 • Masala 28.8.2024 klo 18.00 – 20.00
  Ravintola Ceidas Joo.Arena, Seppä-Kallen kuja 1, 02430 Kirkkonummi
 • Kirkkonummen keskusta 29.8.2024 klo 10.00–12.00
  Kirjastotalo Fyyrin Mörne-Sali, Kirkkotori 1, 02400 Kirkkonummi
 • Etätilaisuus 5.9.2024 klo 18.00 – 20.00
  Tilaisuus järjestetään Teams-sovelluksen kautta. Linkin tilaisuuteen löydät kunnan verkkosivuilta.

Kysy lisätietoa Osallisuusdialogeista tai osallisuusmallista sähköpostitse suunnittelija Joni Arolalta (joni.arola@kirkkonummi.fi) tai hyte-suunnittelija Johanna Pikkaraiselta (johanna.pikkarainen@kirkkonummi.fi).

Lue lisää: https://kirkkonummi.fi/osallisuusdialogit/