Valitse sivu

Vuoden alussa toteutettiin avoin ideahaku, jossa kuntalaiset saivat ehdottaa nimeä Gesterbyssä rakenteilla olevalle koulurakennukselle. Rakennuksen valmistuttua siinä tulee toimimaan ruotsinkielinen yhtenäiskoulu Winellska skolan, Prästgårdsbackens förskola sekä suomenkielinen Gesterbyn koulu. Gesterbyn koulu ja Papinmäen koulu muodostavat 1.8.2024 alkaen yhden yhtenäisen koulun.

Nimityöryhmä valitsi kaksi ehdotusta yli 120 ehdotuksen joukosta

Tiistaina 9.4. GWP-nimityöryhmä kokoontui valitsemaan suosikkinsa yli 120 nimiehdotuksen joukosta. Paikalla oli sivistyksen palvelualueen lautakuntien puheenjohtajat, koulujen oppilaiden ja henkilökunnan edustajia sekä nuorisovaltuuston edustaja. Nimityöryhmä kiittää monista hyvistä ja kekseliäistä ehdotuksista!

“Oli hienoa työskennellä yhdessä oppilasjäsenten kanssa tärkeän asian parissa. Keskustelimme hyvässä hengessä ja lopulliseen ratkaisuun pääsimme yhteisymmärryksessä, iloitsee Gesterbyn koulun opettajaedustaja Mari Saarikivi.

Nimityöryhmä oli keskustelun jälkeen yksimielinen siitä, että jatkoon menee kaksi nimiehdotusta:

  • Gesterbyn koulukeskus Wigge (Gesterby skolcentrum Wigge) sekä
  • Gesterbyn koulukeskus Jede (Gesterby skolcentrum Jede).

Vaihtoehdoissa huomioitiin koulurakennuksen maantieteellinen sijainti ja sen historia. Nimen haluttiin kestävän aikaa ja kertovan, millaisesta rakennuksesta on kysymys. Lisäksi nimityöryhmä halusi, että rakennuksen nimessä on lyhyt ja ytimekäs arjessa käytettävä kutsumanimi.

Valter Åström, joka edustaa Winellska skolanin oppilaita, koki kokouksen mielenkiintoiseksi ja että hyviä vaihtoehtoja oli useita.

“Toivon, että molemmat valitut nimivaihtoehdot otetaan hyvin vastaan ja että lopulta valittu uusi nimi elää pitkään ja että sitä käyttävät tulevat sukupolvet”, Åström sanoo.

Nimivalinnan seuraavat askeleet

Nimityöryhmän puheenjohtaja Tuovi Ronkainen kertoo, että nimityöryhmän tapaaminen eteni hymyssä suin ja antoi toivottavasti myös oppilaille mukavan kokouksen mallin.

“Jatkokin etenee hyvin demokraattisesti, kun koulujen oppilaat ja henkilökunta saavat sanoa mielipiteensä näistä kahdesta vaihtoehdoista. Mielestäni molemmat vaihtoedot ovat hyviä”, hän jatkaa.

Gesterbyn ja Papinmäen koulujen, Winellska skolanin ja Prästgårdsbackens förskolan oppilaille, lapsille ja henkilökunnalle avoin kysely on juuri alkanut ja päättyy 26.4.

Lopullisen päätöksen uuden rakennuksen nimestä tekee sivistys- ja vapaa-aikalautakunta toukokuun kokouksessaan.