Valitse sivu

Kirkkonummella ruotsinkielistä kielikylpyopetusta järjestetään Gesterbyn koulussa. Opinpolun kielikylvyssä voi aloittaa jo varhaiskasvatuksen aikana tai koulun kielikylpyesiopetuksessa ja jatkaa koko peruskoulun ajan yhdeksännelle luokalle asti. Kielikylpyopetuksessa lapset omaksuvat ruotsin kielen käyttämällä sitä luonnollisesti arjen eri tilanteissa.

Tavoitteena toiminnallinen kaksikielisyys

Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpyopetuksen alkuvuosina painotus on ruotsin kielen ymmärtämisessä ja myöhemmin sen tuottamisessa. Kieltä opetellaan normaalin arkisen toiminnan ohella. Kieltä harjoitellaan myös yhteistyössä eri-ikäisten kielikylpijöiden sekä Winellska skolanin oppilaiden kanssa.

Ensimmäisen luokan kielikylpyopettaja Maarit Isokorpi kertoo, että oppilaat opiskelevat innokkaasti ja oppivat helposti ruotsin kielen koulun arjessa.

Koulunkäynti kielikylpyluokalla sopii kaikille

Kielikylvyssä lapset omaksuvat ruotsin kielen käyttämällä sitä luonnollisissa kielenkäyttötilanteissa. Lapsen ja vanhempien ei tarvitse osata ruotsia etukäteen. Vanhemmilla on kuitenkin tärkeä rooli lapsen äidinkielen kehityksen tukemisessa, koska äidinkielen hyvän taidon avulla lapsi oppii helpommin uutta kieltä ja opetettavia asioita. Kun perhe valitsee lapselleen koulunkäynnin kielikylvyssä, sitoudutaan siihen koko perusopetuksen ajaksi.

– Kielikylpy on ollut suuri menestystekijä kaksikielisessä kunnassamme. Mikä tärkeintä, lasten ja nuorten kannalta kielikylpy antaa lisämahdollisuuksia jatko-opintoihin ja työelämään, kertoo Gesterbyn koulun rehtori Raija Vahasalo.

Gesterbyn koulun entiset oppilaat Roosa Pöllänen ja Enni Railamaa ovat iloisia siitä, että kävivät peruskoulun kielikylpyluokalla.

– Kielikylvystä on ollut minulle todella paljon hyötyä ja olen iloinen, että vanhempani valitsivat minulle sen polun. Kun ruotsin kielen osaa niin hyvin, on se mahdollistanut minulle töitä sellaisista paikoista, joihin ei ilman kielitaitoa olisi päässyt. Myös hakiessa opiskelemaan on ovia tuplasti auki, tällä hetkellä opiskelenkin itse ruotsiksi, sillä haluan kehittää ja pitää kielitaitoa yllä. Lisäksi ruotsin osaaminen helpottaa huomattavasti esimerkiksi matkustaessa muissa Pohjoismaissa tai tutustuessa ruotsinkielisiin, kertoo Pöllänen.

Railamaan mukaan uuden kielen oppimisen lisäksi parasta kielikylvyssä on hyvä yhteishenki ja se, että luokka pysyy samana koko koulutaipaleen ajan.

– Olen saanut omalta luokaltani elinikäisiä ystäviä, joiden kanssa olen yhteydessä edelleen päivittäin. Minun kouluaikanani yhteisöllisyys oli helposti huomattavissa, sillä kielikylpyluokat tekivät yhteistyötä usein. Myös eri luokka-asteiden opettajien välillä oli havaittavissa hyvät välit, joka helpotti eri luokkien yhteistyötä entisestään, Railamaa jatkaa.

Milloin ja miten kielikylpyyn hakeudutaan?

Kielikylpypolku on mahdollista aloittaa Kirkkonummella jo 3–4 vuoden iässä Kielikylpy-yhdistyksen kielikylpykerhossa, Neidonkallion päiväkodin 5-vuotiaiden Smultron -ryhmässä tai Gesterbyn koulun esiopetuksessa. Neidonkallion päiväkodin antama täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan Gesterbyn koulun tiloissa. Esiopetuksesta kielikylpypolku jatkuu Gesterbyn koulussa kielikylpyopetuksen 1.–9.-luokille.

Kielikylpyluokalle haetaan samaan aikaan yleisen kouluun ilmoittamisen yhteydessä 10.–23.1.2022 ja kielikylpyeskariin esiopetuksen hakuaikana 24.1.–6.2.2022.

Kielikylpyyn voi hakeutua monia eri reittejä. Kielikylpyluokalle voi hakea, jos lapsi on ollut kielikylpyeskarissa, ruotsinkielisessä esiopetuksessa, kielikylpykoulussa, ruotsinkielisessä koulussa Suomessa tai ulkomailla. Jos lapsella ei ole tämänkaltaista taustaa ja hän haluaa aloittaa kielikylpyopetuksessa myöhemmin kuin ensimmäiseltä luokalta, haastatellaan häntä ja varmistetaan näin hänen valmiutensa ruotsin kielen oppimiseen. Soveltuvuuskokeita ei käytetä, ainoastaan haastatteluja.

Lisää tietoa kielikylvystä Kirkkonummella löydät kunnan verkkosivuilta www.kirkkonummi.fi/kielikylpy.