Valitse sivu

Öljyt ja polttoaineet, hajuhaitta pieninäkin määrinä

Öljyjä ja polttoaineita riittää hyvin pieni määrä viemäriveden seassa, jotta se aiheuttaa ympäristöön leviäviä hajuhaittoja viemärilinjalla ja pumppaamoilla.

Öljyä ja polttoaineita ei saa johtaa viemäriin, vaan ne on kerättävä asianmukaisesti ja toimitettava vaarallisen jätteen keräyspaikkoihin. Myös rätit ja muut kangaspalat, joissa on vielä öljyjen tai polttoaineiden jäämiä, tulee hävittää samalla tavalla.

Öljyt ja polttoaineet haittaavat myös jätevedenpuhdistamolla ongelmia puhdistusprosessin toiminnalle. Rätit ja kangaspalat aiheuttavat pahimmillaan tukoksia, ylivuotoja ja kalliita putki- ja pumppaamoremontteja.

Tarkasta öljysäiliösi säännöllisesti

Kiinteistöjen lämmitysöljysäiliöt tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin, jotta vuotokohdat löydetään ajoissa. Näin estetään rakenteiden pilaantuminen tai jätevesiviemäriin johtuvat öljypäästöt.

Ethän heitä pyttyyn mitään sinne kuulumatonta?

Kun pidät vaaralliset aineet poissa viemäriverkostosta, vähennät vesistöjen ja jätevedenpuhdistamoiden kuormitusta. http://www.pytty.fi