Valitse sivu

Kirkkonummen kunnanhallitukselle on toimitettu kolme oikaisupyyntöä koskien päätöstä pysyttää opetusjohtajan valinta. Kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 28.8.2023 jättää pöydälle opetusjohtajan valintaa koskevan päätöksen oikaisuvaatimukset. Oikaisuvaatimusten käsittely jatkuu seuraavassa kunnanhallituksen kokouksessa.

Taustaa

Kirkkonummen kunnan opetusjohtajan virka on ollut avoinna 21.2.-9.3.2023 välisenä aikana. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti valita 4.4.2023 § 29 tehtävään kasvatustieteiden maisteri EMBA Astrid Kauberin ja varalle kasvatustieteen maisteri Arto Jormalaisen.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja käytti asiassa kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta ja asian päättäminen siirtyi kunnanhallitukseen. Kunnanhallitus piti voimassa lautakunnan aiemman päätöksen. Oikaisuvaatimukset koskevat kunnanhallituksen päätöstä pysyttää opetusjohtajan valinta.