Valitse sivu

Peruskoulun päättävät oppilaat hakevat 22. helmikuuta alkaen yhteishaussa toisen asteen koulutukseen. Porkkalan lukiossa on nyt toista kertaa hakukohteena tulevaisuuslinja. Sen opiskelijat suorittavat normaalilaajuisen lukiotutkinnon, johon sisältyy tulevaisuuden tutkimuksen, teknologian tuntemuksen ja tieteen tuntemuksen opintoja.

Mikä tulevaisuuslinja?

Tulevaisuuslinjan koordinaattorit Eevi Myllylahti ja Antti Lehtonen kiteyttävät linjan opinnot seuraavasti: “Tulevaisuuslinjalla opiskelija voi perehtyä ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja tieteellisen tutkimuksen teemoihin. Linjalla opiskelu on yhteisöllistä, ja työelämä- ja korkeakouluyhteistyö avaavat monipuolisia yhteyksiä lukion ulkopuolelle. Opiskelijat voivat syventyä itseä kiinnostaviin aiheisiin, kuten teknologiaan, ilmastonmuutokseen tai tasa-arvoon.”

Vauhdikas alku koronasta huolimatta

Syksyllä 2021 vietettiin linjan avajaisia, joiden yhteydessä järjestettiin Lisäarvokilpailu. Siinä opiskelijat ideoivat kiertotalouden hengessä erilaisia mahdollisuuksia hyödyntää raaka-aineita tai olemassa olevia tuotteita uusissa innovaatioissa. Lisäarvokilpailun voittajaksi selviytyi tulevaisuuslinjalaisista koostunut tiimi, joka visioi sinilevän hyödyntämisen mahdollisuuksia. Toiseksi tuli ryhmä, joka tarkasteli keinoja tuottaa rakennusjätteestä valokuitua.

Ensimmäisen puolen vuoden aikana linjalaisia on osallistunut myös nuorten SLUSH-tapahtumaan, Porkkalan lukion tekoäly -teemapäivään ja Plan Internationalin Nuoret teknologiavaikuttajat -ryhmään.

Linjan opiskelijoiden mielestä parasta tulevaisuuslinjassa on tähän asti ollut yhteisöllinen toiminta, ajankohtaisista teemoista käydyt keskustelut ja linjan omat opintojaksot, joista ensimmäisenä lukuvuonna suoritetaan opintojaksot Tulevaisuuden tuntemus ja Teknologian tuntemus.

Tulevaisuuslinjalaiset suosittelevat hakemaan linjalle, koska se avartaa näkemyksiä tulevaisuuden maailmaan. Linjalaisten mukaan linjalla opiskelu sisältää kivaa funtsintaa, ja sen lisäksi linjalla saa tietoa tulevaisuuden työelämästä sekä pääsee tekemään yhteistyötä yliopistojen kanssa. Tulevaisuuslinjan yliopistokumppanina toimii Turun yliopiston Tulevaisuudentutkimuskeskus, jonka työntekijöitä on muun muassa osallistunut asiantuntijoina ryhmän opintojaksoille.

Hakisinko tulevaisuuslinjalle?

Tulevaisuuslinjalle haetaan yhteishaussa erillisenä hakukohteena. Mikään ei estä ysiluokkalaista hakemasta sekä Porkkalan lukion yleislinjalle että tulevaisuuslinjalle.

Tulevaisuuslinjan hakukriteerinä on lukuaineiden painotettu keskiarvo, jossa huomioidaan erityisesti äidinkielen, englannin, matematiikan, fysiikan, maantieteen ja yhteiskuntaopin arvosanat.

Rehtori Matti Auteron mukaan tulevaisuuslinja on saanut reippaan alun: “On innostavaa nähdä, kuinka oma-aloitteisesti ja uteliaasti tulevaisuuslinjalaiset ovat tarttuneet opintoihinsa. On ollut kiva seurata, kuinka rohkeasti ja ratkaisukeskeisesti opiskelijat suhtautuvat niin omiin opintoihinsa kuin tulevaisuuteen yleensä!”

Porkkalan lukion tulevaisuuslinja on ainoa laatuaan Suomessa. Haluaisitko sinä saada lukio-opinnoiltasi erityiset valmiudet tulevaisuuden maailmaan? Hae tulevaisuuslinjalle!

Uutiskuvassa lisäarvokilpailun voittanut sinilevätiimi kiertopalkinnon kanssa.