Valitse sivu

Kaartin jääkärirykmentti harjoittelee Kirkkonummella Killinmäen alueella perjantaina 12.4. klo 8-14.

Harjoituksessa käytetään harjoitusampumatarvikkeita, ja harjoittelu voi aiheuttaa melua lähiympäristöön.

Joukot siirtyvät harjoituskohteeseen Puolustusvoimien ajoneuvoilla tai siviiliajoneuvoilla.

Lisätietoja:
Kaartin jääkärirykmentti
puh. 0299 421 233

The Defence Forces train in Killinmäki 12.4

The Guard Jaeger Regiment trains in the Killinmäki area in Kirkkonummi on Friday 12 April from 8 to 14.

Practice ammunition is used during the exercise, which can cause noise in the surrounding area.

The troops transfer to the training area using the Defence Forces’ vehicles or by civilian vehicles.

Additional information:
The Guard Jaeger Regiment
tel. 0299 421 233