Valitse sivu

Vuosittain vietettävän Pysy pystyssä -kampanjan tarkoitus on muistuttaa, että liukastumisia voi vähentää omilla toimilla ja valinnoilla. Etenkin liukkailla ja talvisilla keleillä liikuttaessa on tärkeää varata riittävästi aikaa matkantekoon, keskittyä liikkumiseen ja huolehtia vireystilasta muistuttaa Kirkkonummen liikenne-turvallisuustyöryhmä.

Suomalaisista 35 % kertoi liukastuneensa vähintään kerran talven 2020—2021 aikana (Liikenne- ja viestin-täministeriön julkaisuja 2022:2). Kaikenikäiset liukastuvat, mutta liukastumisesta aiheutuva vammat ovat yleisesti pahempia iäkkäiden kuin nuorten keskuudessa. Työikäisille sattuu runsaasti liukastumistapaturmia, ja niiden vaikutukset näkyvät vuosittain sairauspoissaoloina ja merkittävinä kustannuksina. Liukastumisen riskipaikkoja ovat esimerkiksi oma piha ja työpaikan parkkipaikka.

Liukastumisia voi ennaltaehkäistä valitsemalla jalkineet kelin mukaan ja käyttämällä tarvittaessa kenkiin kiinnitettäviä liukuesteitä tai nastakenkiä.

Lisätietoa ja aiheeseen liittyviä artikkeleita löydät kampanjasivuilta: https://www.kotitapaturma.fi/pysy-pystyssa/#d310d88a

Punainen risti