Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 24.1. omalta osaltaan Kirkkonummen perusopetuksen päivitetyn ohjaussuunnitelman. Perusopetuksen ohjaussuunnitelma ohjaa oppilaanohjausta kouluissa.

Oppilaanohjaus on tärkeä osa perusopetusta. Oppilaanohjauksella edistetään koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, edistää opiskeluvalmiuksia ja sosiaalista kypsymistä sekä kehittää elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.

Ruotsinkielisissä sivistyspalveluissa yhtenäisen opinpolun vahvistamista pidetään erityisen tärkeänä. Ohjaus tukee jokaisen lapsen ja nuoren sujuvaa etenemistä ruotsinkielisellä opinpolulla varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja edeleen toisen asteen opintoihin.

Oppilaanohjausta Kirkkonummen kunnassa ohjaa kuntakohtainen ohjaussuunnitelma. Perusopetuksen edellinen kuntakohtainen ohjaussuunnitelma on laadittu vuonna 2016.

Lautakunnan hyväksymässä päivitetyssä ohjaussuunnitelmassa on otettu huomioon vuonna 2021 voimaan astunut laajennettu oppivelvollisuus sekä Opetushallituksen vuonna 2023 julkaisemat uudet Hyvän ohjauksen kriteerit. Päivitetty ohjaussuunnitelma astuu voimaan 1.3.2024.

Voit tutustua aiheeseen tarkemmin kokousasiakirjoista. (linkki pykälään)

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti omalta osaltaan ohjaussuunnitelman päivityksestä kokouksessaan 23.1.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita:

  • Kirkkonummen toimielinten eettiset ohjeet, suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
  • Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta