Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 2.3. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa vuoden 2021 varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ja päätti omalta osaltaan vuoden 2021 toimintakertomuksesta ja vuoden 2022 käyttösuunnitelmasta. Kokous pidettiin etäkokouksena. 

Syksyn 2021 ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen asiakaskysely 

Kirkkonummen varhaiskasvatuksen sähköinen asiakaskysely järjestettiin lokakuussa 2021. Kysely toteutettiin yhdessä suomenkielisen varhaiskasvatuksen kanssa ja siihen voitiin vastata sekä ruotsiksi että suomeksi molempien kieliryhmien osalta. Kysely koski sekä kunnan että yksityistä varhaiskasvatusta sekä avointa varhaiskasvatustoimintaa. Kyselyssä kysyttiin muun muassa vastaajien tyytyväisyyttä palveluohjaukseen ja varhaiskasvatuksen aloitukseen, huoltajien osallisuuteen ja lapsen tuen tarpeisiin vastaamiseen sekä tiedottamiseen. 
 
Huoltajien keskiarvosana varhaiskasvatuspalvelujen toimivuudelle on 4,3 asteikolla 0–5. Tulos pysyi hyvin samankaltaisena edellisen vuoden tulokseen verrattuna. Avoimissa vastauksissa oli paljon myönteistä palautetta henkilökunnalle ja toiminnalle, mutta myös huolta henkilöstövajeesta. 

Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomus 2021 ja talouden käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2022 

Lautakunta hyväksyi alueensa toimintakertomuksen 2021 ja lähetti sen edelleen kunnanhallitukseen ja -valtuustoon käsiteltäväksi. Lisäksi lautakunta hyväksyi vuoden 2022 talouden käyttösuunnitelman. 

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat muiden muassa: 

  • Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys: luku 7 oppimisen ja koulunkäynnin tuki 
  • Kansallinen A-englannin oppimistuloksen arviointi 9. vuosiluokan lopussa 
  • Sivistysjohtajan ajankohtaisten asioiden esittely 

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790  
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959  

Kokousasiakirjat 
 
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta