Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 7.12. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn sekä ruotsinkielisen opetuksen huoltaja- ja oppilaskyselyn tuloksia. Lisäksi lautakunta päätti Kyrkslätts gymnasiumin lukuvuoden 2023–2024 aloituspaikoista. 

Kyrkslätts gymnasiumin lukuvuoden 2023–2024 aloituspaikkojen hyväksyminen 

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti, että Kyrkslätts gymnasiumin lukuvuoden 2023–2024 aloituspaikkojen enimmäismäärä on 72, joista yrittäjälinjan osuus aloituspaikoista on 24. 

Lukioon pääsyn edellytys on edelleen lukuaineiden tai painotettavien oppiaineiden keskiarvo 7,0. Lukioiden rehtoreilla on harkinnanvaraisella hakumenettelyllä oikeus päättää Kirkkonummelle muuttavien ja oppilaitosta vaihtavien hakijoiden hyväksymisestä ylimääräisiin paikkoihin lukuvuoden aikana. 

Voit tutustua tarkemmin Kyrkslätts gymnasiumin aloituspaikkojen selvitykseen kokousasiakirjoista

Varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys syksyllä 2022 

Kysely toteutettiin kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen sekä asukaspuistotoimintaan osallistuville perheille, ja se järjestettiin yhdessä suomenkielisen varhaiskasvatuksen kanssa. Yhteensä saapui 983 vastausta kyselyyn, joista 214 oli suunnattu ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle. Vuonna 2021 kokonaismäärä oli 704. 

Kyselyyn vastanneet huoltajat olivat yleisesti tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. Asteikolla 0–5 ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen yleisen arvosanan keskiarvo oli 4,3. Huoltajat mainitsivat myönteisinä asioina henkilöstön, toiminnan ja yhteistyön. 

Ruotsinkielisen opetuksen lukuvuoden 2021–2022 huoltaja- ja oppilaskyselyn tulokset 

Kirkkonummen ruotsinkielisen peruskoulun lasten huoltajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä lasten viihtyvyyteen ja vointiin koulussa sekä kodin ja koulun väliseen tiedonkulkuun. Huoltajat vastasivat muun muassa, että heidän lapsensa yleisesti katsoen mielellään menevät kouluun, saavat myönteisiä oppimiskokemuksia ja riittävästi tukea oppimiseen.

Ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaiden mielestä se, mikä toimii koulussa parhaiten, on ystävien kanssa leikkiminen. Nuorempien oppilaiden mielestä se, mitä voitaisiin parantaa, liittyy enimmäkseen välitunteihin, esimerkiksi toivottiin monipuolisempaa koulunpihaa. 3.–9. luokan oppilaiden mielestä se, mikä toimii koulussa parhaiten, liittyy viihtyvyyteen, tunnelmaan ja ystäviin. Oppilaiden mielestä se, mitä voitaisiin parantaa, olisi sekä luokkahuoneiden työrauha että monipuolisempi koulunpiha, jossa on enemmän puuhaa.

Voit tutustua tarkemmin kyselyn tuloksiin kokousasiakirjoista

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat muiden muassa: 

  • Espanjan kielen lakkauttaminen valinnaisaineena uusille Winellska skolanin 7. luokan oppilaille syksystä 2023 alkaen 
  • Kirkkonummen ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen käynnissä olevat hankkeet, jotka saavat ulkoista rahoitusta 
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus 

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790  
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959  

Kokousasiakirjat
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta