Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui tiistaina 24.10. ja päätti muun muassa ruotsinkielisen opetuksen tuntijaosta 1.8.2024 alkaen. Lautakunta päätti myös liikuntalinjan oppilaaksioton periaatteista 1.1.2024 alkaen.

Ruotsinkielisen opetuksen tuntijako 1.8.2024 alkaen

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti ruotsinkielisen opetuksen tuntijaosta 1.8.2024 alkaen. Lokakuun alussa järjestetyssä iltakoulussa kunnan molemmilla kasvatus- ja koulutuslautakunnilla oli tilaisuus tutustua asiaan tarkemmin.

Vuoden 2023 talousarvioneuvotteluissa päätettiin lisätä niin suomenkielisen kuin ruotsinkielisenkin opetuksen tavoitteisiin sitovien tavoitteiden asettaminen koulujen oppilaskohtaisten kustannusten yhtenäistämiseksi. Kirkkonummen paikallisten perusopetussuunnitelmien tarkastuksen myötä on ilmennyt tarve tehdä joitakin korjauksia tuntijakoon ja varmistaa, että valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteiden mukainen valinnaisuus voi toteutua kaikissa kouluissa tarkoituksenmukaisesti. Tässä yhteydessä oli mahdollista lisätä tuntijakoon 1.8.2024 alkaen yksi vuosiviikkotunti B1-kieltä 7. vuosiluokalle, kuten valtioneuvoston asetus edellyttää.

Hallitusohjelma 20.6.2023 sisältää merkinnän oppimisen perustaitojen vahvistamisesta lisätunneilla alemmilla vuosiluokilla. Nämä 1.8.2025 voimaan astuvat muutokset on nyt huomioitu myös Kirkkonummen ruotsinkielisen opetuksen tuntijaossa siten, että tuntijakoon lisätään kolme äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen lisätuntia jo syyslukukaudesta 2024–2025 alkaen. Lisäksi 7. vuosiluokalle sijoitetaan kaksi tuntia B2-kielen, valinnaisen vieraan kielen, opetusta.
Tarkemmat tiedot perusopetuksen tuntijaon muutoksista ovat kokousasiakirjoissa.


Lautakunta päätti perusopetuksen tuntijaon muutoksista ehdotuksen mukaisesti.

Liikuntalinjan oppilaaksioton periaatteet

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti myös liikuntalinjan oppilaaksioton periaatteista 1.1.2024 alkaen.
Liikuntalinja on järjestetty lukuvuodesta 2021–2022 Kirkkonummen yhtenäiskouluissa.

Varsinainen haku linjoille tapahtuu maaliskuun toisella puoliskolla siten, että päätökset tulevien seitsemäsluokkalaisten hyväksymisestä liikuntalinjalle tehdään viimeistään huhtikuun puolivälissä.

Hakuvaiheessa jokaisen liikuntalinjalle hakevan oppilaan tulee täyttää henkilökohtaisesti perusteltu hakemus liikuntalinjalle, toimittaa oman urheiluseuran tai valmentajan lausunto sekä toimittaa mahdollisia muita suosituksia. Hakuvaiheessa oppilaan liikunnan arvosanan tulee olla vähintään 9. Urheilulinjalle hyväksytyt oppilaat allekirjoittavat Urheiluakatemia URHEAn urheilijasopimuksen.
Liikuntalinja toteutetaan, jos niissä yhtenäiskouluissa, joita se koskee, on vähintään 18 hyväksyttyä vuosiluokkakohtaista ja koulukohtaista hakemusta.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita:

  • Ruotsinkielisten peruskoulujen oppilasmäärä lukuvuonna 2023–2024
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta