Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui torstaina 22.9. Kokouksessa lautakunta päätti omalta osaltaan talousarvioesityksestä vuodelle 2023 sekä myönsi avustuksia Koti ja koulu -yhdistyksille. Lautakunta päätti myös perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman sekä esiopetuksen opetussuunnitelman päivityksistä.

Talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnittelu vuosille 2024–2025 

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta keskusteli ja otti kantaa kunnanhallituksen edellyttämiin talouden tasapainottamistoimiin vuodelle 2023. Sivistyksen ja vapaa-ajan koko palvelualueen talouteen vuonna 2023 vaikuttavista tekijöistä kolme huomattavinta ovat Ukrainan sodan vaikutukset, palvelualueen toimintaa koskevat lainsäädännölliset muutokset sekä hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset peruskunnan tehtäviin.

Keskustelun päätteeksi lautakunta päätti omalta osaltaan vastuualueensa vuoden 2023 talousarvioesityksestä ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmasta. Asiaa käsitellään tämän jälkeen vielä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa. 

Koti ja koulu -yhdistyksille myönnettävä avustus vuonna 2022 – avustuksilla lautakunta tukee oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 

Koti ja koulu -yhdistykset tekevät arvokasta työtä kotien ja koulun välisessä yhteistyössä. Ruotsinkielisissä opetuspalveluissa on varattu 3000 euroa yhdistysten tukemiselle vuoden 2022 aikana. Avustusta myönnetään ruotsinkielisen perusopetuksen piirissä toimiville Koti ja koulu -yhdistyksille yhteisten kriteerien mukaisesti. 
 
Vuoden 2022 avustukset myönnetään Hem och Skola i Kyrkslätt rf. ja Sjökulla Hem och Skola Förening rf. -yhdistyksille. Lautakunta esittää yhdistyksille, että tuen käytössä huomioidaan erityisesti oppilaiden osallistaminen ja yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat ja toimenpiteet. 

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:  

  • Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosikatsaus 2022 
  • Kirkkonummen kunnan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelman päivittäminen 
  • Esiopetuksen opetussuunnitelman 2016 päivittäminen  
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus 

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, tfn 050 322 1790 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 
 
Kokousasiakirjat 
 
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta