Valitse sivu

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 8.3. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa vuoden 2022 toimintakertomusta.

Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli kokouksessaan vuoden 2022 toimintakertomusta. Toimintakertomuksessa kerrotaan miten palvelujen talous ja toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet suhteessa talousarvion sitoviin tavoitteisiin.

Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa sivistyksen palveluista toimivat ruotsinkielinen varhaiskasvatus ja ruotsinkielinen opetus. Vuoden 2022 toimintakertomuksesta ilmenee muun muassa, että yksi palvelujen järjestämisen keskeisistä haasteista oli varhaiskasvatuksen kelpoisen kasvatushenkilöstön saatavuus. Sen sijaan ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys oli korkealla tasolla. Ruotsinkielisissä opetuspalveluissa tavoitteet on saavutettu hyvin. Kaikissa kouluissa ei kuitenkaan ole saavutettu koulujen ilmastotoimien suunnittelua ja raportointia koskevia tavoitteita.

Muita kokouksessa käsiteltyjä asioita olivat muiden muassa:

  • Toimenpidesuunnitelma suomen- ja ruotsinkielisten oppilaskohtaisten kustannusten yhdenvertaistamiseksi
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier, puh. 050 322 1790 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta