Valitse sivu

Ilmatieteen laitos on ennustanut Etelä-Suomeen lähipäiviksi poikkeuksellisen runsasta ja taukoamatonta lumisadetta. Ajokeli muuttuu erittäin huonoksi laajalti etelärannikolla.

Lumet Kirkkonummen kunnassa aurataan hoitoluokituksen mukaan:

1.     Pääkadut ja niiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät

2.     Kokoojakadut ja kevyen liikenteen alueelliset reitit

3.     Asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet

Poikkeuksellisissa keliolosuhteissa, kuten pitkään jatkuvassa tai sakeassa lumisateessa, katujen talvikunnossapidon laatuvaatimusten alittuminen on mahdollista. Kun lunta sataa kerralla paljon ja taukoamatta, voivat lumityöt hidastua ja asuntokaduille lumiaurat ehtivät tavallista myöhemmin.

Poikkeuksellisen runsas lumentulo aiheuttaa auraustyöntekijöille äärimmäisiä haasteita ja aurausta joudutaan tekemään myös poikkeuksellisina kellonaikoina. Valitettavasti on tilanteita, jolloin auraus varhain aamulla tai myöhään illalla on ainoa mahdollisuus saada kadut ja kiinteistöjen pihat kuntoon.

Pahoittelemme poikkeustilanteesta aiheutuvaa haittaa.

Kunta ei vastaa tonteilla sijaitsevien kevyen liikenteen väylien ja pysäköintialueiden kunnossapidosta. Hoitovastuu näistä kuuluu kokonaisuudessaan asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille.

Tontin omistajan tai haltijan velvollisuudet ovat mm. huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta ja tontille johtavan kulkutien hoidosta, sekä poistaa lumi esim. postilaatikkokatoksista ja aidoilta.
Jos lunta sataa paljon, voi katualueen auraamisen yhteydessä syntyvä aurausvalli olla suuri.

Lisätiedot:
Talvikunnossapito:
https://www.kirkkonummi.fi/talvikunnossapito
https://www.kyrkslatt.fi/vinterunderhall

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta:
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1978/19780669?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=31.8.1978%2F669

Ilmatieteen laitoksen varoitukset:
https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

Kysymyksiin vastaa:
kunnossapito@kirkkonummi.fi