Valitse sivu

Sivistyksen palvelualueen lautakunnat kokoontuivat keskiviikkona 29.3. pohtimaan talousarvion 2024 valmistelun perustaa. Iltakoulun keskiössä oli kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen.

Suuri osa kunnan hyvinvoinnin edistämistyöstä tehdään juuri vapaa-aikapalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja opetuksen parissa. Sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen avasi illan ja kertoi kunnan roolista ja vastuusta hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Hän kehotti luottamushenkilöitä ”uskaltamaan nähdä kauas ja toimimaan nyt”.

Alustuksissa kuultiin myös erilaisia nostoja vapaa-ajan, varhaiskasvatuksen ja opetuksen ajankohtaisista ilmiöistä, ennaltaehkäisevän työn merkityksestä ja toimenpiteistä sekä talouteen 2024 vaikuttavista muutoksista. Lautakuntien jäsenet puolestaan keskustelivat ryhmissä, miten päätöksenteko voi tukea hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

 

Mitä tärkeää lautakuntien puheenjohtajat nostavat esiin illan annista?

Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier nosti esiin kolmannen sektorin toimijat ja yhteistyön yhdistysten kanssa. Hän muistutti myös yhteisten kohtaamispaikkojen tärkeydestä kaikenikäisille kuntalaisille.

Tuovi Ronkainen, Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja nosti puolestaan erityisesti esiin tasa-arvoisen peruskoulun säilyttämisen.

– On tärkeää, että peruskoulu jatkossakin antaa jokaiselle mahdollisuudet edetä oppimisessa lähtökohtiin katsomatta. Parhaimmillaan perusopetus auttaa jokaista pääsemään parhaimpaansa.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen puhui yhteistyöstä hyvinvoinnin eri tuottajien kesken – kunnan, hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin eri toimijoiden saumaton yhteistyö on keskeisessä roolissa.

– Myös yhteisöllisyyden lisääminen on meidän kaikkien kuntalaisten tärkeä yhteinen tehtävä, Virtanen nosti esiin puheenvuorossaan.

Lopuksi kunnanhallituksen edustaja Ari Harinen muistutti, että kunnan talous tulee jatkossakin olemaan tiukka, joten valintoja on tehtävä.

Sivistyspalveluita kiitettiin siitä hyvästä työstä, jota resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen eteen on jo tehty. Tätä työtä on tärkeä jatkaa edelleen.