Valitse sivu

Sivistyksen palvelualueen lautakunnat kokoontuivat keskiviikkona 17.4. strategia- ja talousarvioiltaan pohtimaan uutta maaliskuussa hyväksyttyä kuntastrategiaa ja talousarvion 2025 valmistelun perustaa. Samalla katsottiin eteenpäin vuoteen 2030 asti, jolloin Kirkkonummella juhlitaan paikkakunnan 700-vuotista historiaa.

Sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen kertoi, minkälaisia käytännön askelia sivistyksen palvelualueella otetaan seuraavien vuosien aikana – miten sivistyksessä edistetään yhteisöllisen ja elävän, kasvavan ja kehittyvän sekä oppivan ja osaavan Kirkkonummen tavoitteita.

”Minua inspiroi se, että pääsemme pian juhlistamaan yhdessä Kirkkonummen kunnan 700-vuotista historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta”, Ikonen kertoi.

”Sivistyspalvelujen merkitys jokaisen kuntalaisen hyvän elämän ja jatkuvan oppimisen mahdollistajana on aivan keskeinen. Korkeatasoiset sivistyspalvelut rakentavat myös kunnan elinvoimaa.”

Illan alustuksissa kuultiin myös ajankohtaisia nostoja vapaa-ajan, varhaiskasvatuksen ja opetuksen palvelujen ilmiöistä, toimenpiteistä ja tulevaisuuden näkymistä sekä toiminnan talouteen vaikuttavista muutoksista.

Lautakuntien jäsenet keskustelivat vilkkaasti sivistyspalvelujen näkymistä päätöksentekijän näkökulmasta.

Mitä lautakuntien puheenjohtajat nostivat esiin illan teemoista?

Ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja Linda Basilier kiitti illan annista ja nosti esiin sen, miten hienoa on, että Kirkkonummella uskalletaan tehdä investointeja ja suunnitella rohkeasti tulevaisuutta.

”Uskallamme tehdä päätöksiä, joka on hienoa. Haasteena meilläkin toki on yleinen taloudellinen tilanne”, hän jatkoi.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen puhui puolestaan siitä hienosta työstä, jota kunnan palvelujen parissa tehdään lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi.

”Meidän päättäjien pitää pystyä tukemaan tätä työtä”, hän sanoi.

Virtanen iloitsi myös siitä, että lukiokampushanke etenee ja erityisen ilahduttavaa hänen mielestään on kulttuuripalvelujen näkyvä osuus tulevassa rakennuksessa.

Myös Virtanen nosti esiin kunnan kouluinvestoinnit ja niiden luoman ison mahdollisuuden houkutella uusia kuntalaisia Kirkkonummelle.

Tuovi Ronkainen, Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtaja muistutti, että sivistys ei ole vain sitä sivistystä, jota koulussa saadaan, vaan myös sydämen sivistys on todella tärkeää. Ronkainen nosti esiin myös niitä monia hyviä uudistuksia, joita esimerkiksi opetuksen palveluissa on kuluvalla valtuustokaudella tehty.

”Seuraavalla valtuustokaudella saamme valmiiksi peräti kolme kouluhanketta, jonka lisäksi meillä on myös Kantvikin koulun hanke etenemässä”, Ronkainen jatkaa.

Lopuksi Ronkainen puhui luonnosta ja sen hyvinvoinnin tärkeydestä.

”Mielestäni on keskeistä, että luontosuhteen luominen aloitetaan jo varhaisessa lapsuudessa, jolloin suhteesta luontoon tulee syvempi. Tästä hienona esimerkkinä varhaiskasvatuksen kotatoiminta”, hän kiittää.