Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui 18.5. Ennen kokouksen aloitusta perehdyttiin kunnan kulttuuripalveluihin kulttuuritoimenjohtaja Maaret Elorannan johdolla. Kokouksessa lautakunta päätti useista avustuksista ja hyväksyi nuorisovaltuuston määrärahan käyttösuunnitelman vuodelle 2022.

Kulttuuristrategiaa ja kulttuurikasvatusta

Kokouksen aluksi kulttuuritoimenjohtaja Maaret Eloranta kertoi lautakunnalle muun muassa Kirkkonummen kunnan kulttuuristrategiasta ja siitä, miten strategian eri osa-alueita on lähdetty edistämään kulttuuripalveluissa.

Kirkkonummen kulttuurikompassi tulee olemaan olennainen osa strategian toteutusta. Kulttuurikompassi on kunnan yhteinen opetuksen ja varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatusohjelma, joka tukee opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteita. Kulttuurikasvatusohjelma tavoitteena on myös luoda puitteet varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä kulttuuritoimijoiden systemaattiselle yhteistyölle.

Avustuksia kulttuuripalveluiden ja nuorten toiminnan järjestäjille

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan useista eri avustuksista. Päätöksiä tehtiin vuoden 2022 osalta kulttuuripalveluiden järjestöavustuksista, paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustuksista sekä nuorisopalveluiden koronakohdeavustuksista ja muista kohdeavustuksista (2/2022). Tämän lisäksi lautakunta hyväksyi paikallisten nuorisoyhdistysten vuoden 2021 nuorisomäärärahojen avustustilitykset.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa: 

  • Nuorisovaltuuston edustaja sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa 1.1.2022-31.12.2023
  • Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston edustajien läsnäolo sivistys- ja vapaa-aikalautakunnassa
  • Nuorisovaltuuston määrärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2022
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan syksyn 2022 ja kevään 2023 kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat

Lisätietoja: 

Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 

Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta