Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui 15.6. Kokouksessa lautakunta päätti liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä nuorten toiminnan järjestäjien avustuksista. Lisäksi lautakunta jatkoi nuorille taiteen- ja kulttuurintekijöille tarkoitetun kulttuurin tunnustuspalkintojen hakuaikaa 30.9.2022 asti.

Avustuksia liikunta- ja kulttuuripalveluiden sekä nuorten toiminnan järjestäjille

Yksi Kirkkonummen vahvuuksista on kunnan sekä yhdistysten ja järjestöjen aktiivinen yhteistyö. Yhdistykset ja järjestöt tuottavat osaltaan monipuolisia vapaa-ajan palveluja eri-ikäisille kirkkonummelaisille. Tämän toiminnan tukemiseksi sivistys- ja vapaa-aikalautakunta jakaa erilaisia järjestöavustuksia vuosittain. Lisäksi vuonna 2022 jaetaan korona-avustuksia, joiden tavoitteena on lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen ja harrastajien saaminen takaisin harrastusten pariin.

Tarkemmat tiedot eri avustuksista löytyvät Kokousasiakirjat -linkin kautta.

Nuorien taiteen- ja kulttuurintekijöiden palkitseminen 2022 – hakuaikaa jatkettiin syyskuun loppuun

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta varasi vuoden 2021 joulukuussa 1000 € palkitakseen nuoria henkilöitä ansiokkaasta taide- ja kulttuuritoiminnasta. Tunnustuspalkinto voidaan jakaa yhdelle tai useammalle henkilölle tai järjestölle. Maaliskuun loppuun mennessä ei kuitenkaan saapunut yhtään tunnustuspalkintoehdotusta, jonka vuoksi lautakunta jatkaa hakuaikaa 30.9.2022 saakka.

Kirkkonummen kunta haluaa kannustaa ja nostaa esille erityisesti nuoria tekijöitä taiteen ja kulttuurin saralla. Toivomme, että pidennetyn hakuajan ansiosta pääsisimme palkitsemaan lahjakkaita nuoria kulttuurintekijöitä, joita kunnastamme löytyy.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toimivallan delegointi hallintosäännön LUKU 9, 59§:n mainitussa asiassa, toimivalta henkilöstöasioissa
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat

Lisätietoja

Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta