Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui 14.12. ja julisti Kirkkonummen kunnan vuoden 2022 urheilustipendit ja huomionosoitukset sekä Olli Mäki -palkinnon haettaviksi 9.1.2023 mennessä. Lautakunta päätti myös muun muassa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluiden järjestöavustuksista vuodelle 2023 ja julisti avustukset haettaviksi.

Urheilustipendit ja huomionosoitukset vuoden 2022 ansioista

Kunta huomioi stipendein ja huomionosoituksin kirkkonummelaisia urheilijoita, kuntoilijoita, valmentajia sekä muita liikuntakasvatustyössä ansioituneita henkilöitä vuosittain. Olli Mäki -kiertopalkinto myönnetään pitkäaikaisesta kirkkonummelaisen liikunnan ja urheilun hyväksi tehdystä työstä. Näiden huomionosoitusten hakuaika päättyy 9.1.2023.

Asiasta tiedotetaan vielä erikseen kunnan virallisessa kuulutus- ja ilmoituslehdessä sekä sähköisessä ilmoituskanavassa Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla.

Kulttuurin, nuorison ja liikunnan järjestöavustukset vuodelle 2023

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan kulttuurin, nuorisopalvelujen ja liikunnan järjestöavustuksista vuodelle 2023 ja julisti avustukset haettaviksi.

Kulttuuripalveluiden osalta vuoden 2023 järjestöavustusten kokonaissumma on 116 751 euroa. Avustusten jaossa painotetaan paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämistä sekä lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa. Kulttuurin tunnustuspalkinnon myöntämisperusteena on innostava paikallinen kulttuuritoiminta Kirkkonummella.

Nuorisopalveluiden avustusmääräraha on yhteensä 36 851 euroa vuodelle 2023. Summasta myönnetään toiminta- ja toimitila-avustuksia sekä erilaisia kohdeavustuksia. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta voi myöntää summasta myös tunnustuspalkintoja.

Liikuntapalveluiden avustuksiin yhdistyksille on käytettävissä toiminta- ja kohdeavustuksiin yhteensä 150 281 euroa.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

  • Iltapäivätoiminnan periaatteiden päivittäminen lukuvuodesta 2023-2024 alkaen
  • Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen
  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan muutokset 1.1.2023 alkaen
  • Liikuntapalveluiden kohdeavustus liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin 2022
  • Lynx ry:n kohdeavustushakemus liikuntatapahtuman toteuttamista varten
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiset asiat

 Lisätietoja: 

Lautakunnan varapuheenjohtaja, Krista Petäjäjärvi, puh. 040 416 0408
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 

Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta