Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui keskiviikkona 10.5. ja myönsi kokouksessaan muun muassa avustuksia paikallisille nuoriso- ja kulttuuriyhdistyksille.

Paikallisten nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset 2023 sekä nuorisopalveluiden kohdeavustukset (2/2023)

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myönsi toiminta-avustuksena yhteensä hieman yli 16 000 euroa 11:lle nuorisotoimintaa harjoittavalle paikalliselle nuorisoyhdistykselle. Toiminta-avustusta maksettaessa huomioidaan vuodelle 2023 myönnetyt toiminta-avustuksen ennakot. Lista myönnetyistä avustuksista löytyy kokousasian liitteestä.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myönsi myös paikallisten nuorisoyhdistysten kohdeavustuksena Kyrkslättnejdens Ungdomsförbund KNUF r.f:lle 3 235 euroa ja Veikkolan Eräveikot ja Haltiat ry:lle yhteensä 2 958 euroa.

Toiminta-avustus Kirkkonummen Musiikkiyhdistys ry:lle

Edellisen lisäksi Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta myönsi Kirkkonummen Musiikkiyhdistys ry:lle toimintasopimusavustusta hieman yli 38 000 euroa vuodelle 2023. Päätöksen mukaisesti yhdistys sitoutuu toteuttamaan vuoden 2023 aikana kuusi Kirkkonummen kamariorkesterin esiintymistä Kirkkonummella sekä jatkamaan ja kehittämään yhteistyötä Kirkkonummen musiikkiopiston kanssa opiston ja orkesterin toimintaan sopivilla tavoilla.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan syksyn 2023 ja kevään 2024 kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat
  • Paikallisten nuorisoyhdistysten vuoden 2022 nuorisomäärärahojen avustustilitysten hyväksyminen
  • Nuorisovaltuuston määrärahan käyttösuunnitelma vuodelle 2023

Lisätietoja:

Lautakunnan varapuheenjohtaja Krista Petäjäjärvi
Esittelijä, varhaiskasvatusjohtaja Anu Vesiluoma, puh. 040 5867 290

Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta