Valitse sivu

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta valitsi kokouksessaan tiistaina 4.4. uuden opetusjohtajan. Lautakunta valitsi virkaan kasvatustieteiden maisteri, EMBA Astrid Kauberin.

Opetusjohtajan valinta

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta valitsi kasvatustieteiden maisteri, EMBA Astrid Kauberin opetusjohtajan virkaan. Kasvatustieteen maisteri Arto Jormalainen valittiin varalle.

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli yhteensä seitsemän. Hakijoista viisi oli kelpoisia tehtävään. Heidät kutsuttiin videotehtäviin, ja kaikki viisi etenivät myös ryhmähaastatteluun. Kutsutuista viidestä hakijasta neljä saapui haastatteluun.

Ryhmätehtävien jälkeen kolme hakijaa päätettiin lähettää edelleen soveltuvuusarviointiin. Soveltuvuusarvioinnin, ryhmähaastattelun ja siihen liittyneiden yksilötehtävien, videotehtävien sekä hakemuksista esille tulleiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella viimeiseen vaiheeseen, yksilöhaastatteluihin, valittiin hakijoista kaksi – Kauber ja Jormalainen.

Ryhmä- ja yksilöhaastatteluita seurasivat ja toteuttivat sivistysjohtajan ja hallintopäällikön lisäksi yksi sivistyksen palvelualueen johtoryhmän jäsen sekä sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan, suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan puheenjohtajat eri kokoonpanoin.

Lautakunnan kokoukseen osallistui kutsuttuna viimeiseen vaiheeseen päässeet kaksi hakijaa.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen toteaa, että hakuprosessi oli monivaiheinen, ja tarjosi siten mahdollisuuden arvioida hakijoita heidän eri osaamisalueidensa kautta.

– Kaikilla hakijoilla oli pitkä työkokemus, ja osaamista vaihtelevasti kunnan tai kaupungin opetuksen, sen suunnittelun ja johtamisen eri osa-alueilta. Painotimme valinnassa monipuolista koulutustaustaa, osaamista erityisesti kehittämisen tehtävistä koulutuksen alueella, laaja-alaista näkemystä opetusjohtajan tehtäväkenttään sekä talousosaamisen näkökulmaa.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita: 

  • Musiikkiopiston maksut 1.8.2023 alkaen

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 

Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta