Valitse sivu
kirkkonummi

Invånarparken Släntgården

Vår invånarpark

Släntgården är en avgiftsfri mötesplats för småbarnsfamiljer. I invånarparken kan du bekanta dig med andra barnfamiljer, dela föräldraskapserfarenheter och leka och pyssla med barnet. I invånarparken kan du tillbringa tid enligt din egen tidtabell och dina önskemål. Någon förhandsanmälan behövs inte.

Invånarparken erbjuder mångsidiga möjligheter och redskap för att leka, motionera och utforska saker både inomhus och utomhus. I köket finns kylskåp, spis, mikrovågsugn och kärl så du kan värma upp och äta medhavd mat. Det finns möjlighet att koka kaffe/te och köpa det för 50 cent/kopp.

Vår verksamhet

Den öppna verksamheten inom småbarnspedagogik styrs av Kyrkslätts plan för småbarnspedagogik. Verksamheten planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas tillsammans med kunderna. Barnens och föräldrarnas önskemål, behov och idéer har stor betydelse för hur den öppna småbarnspedagogiska verksamheten utvecklas.

I invånarparken arbetar tre yrkespersoner inom småbarnspedagogik. Ledd verksamhet finns både inom- och utomhus. Servicehandledaren inom småbarnspedagogik, specialläraren inom småbarnspedagogik och rådgivningens familjehandledare är regelbundet anträffbara i invånarparken. Veckoprogrammet kan läsas på invånarparkens ytterfönster och på invånarparkens Facebook-sida.

Samarbetsparter på området är daghemmen på området, finska och svenska församlingarna, rådgivningen, biblioteket, medborgarinstitutet och hemservicens familjearbete.

En samarbetsform är den öppna finskspråkiga kamratstödsgruppen Vanhemmuuden vuoristoradalla, som ordnas i invånarparken i samarbete mellan den öppna småbarnspedagogiken, familjeservicen och finska församlingen.

Släntgården deltar i Grön Flagg program för hållbar utveckling.
  

Öppettid:
mån–fre kl. 9–16

Avvikande öppettider:
Alla invånarparker håller stängt 13.5.24 på grund av planeringsdag.

Adress:
Släntgräden 4
02430 Masaby

Telefonnummer:
040 126 9622

E-post:
piennarpiha.asukaspuisto@kirkkonummi.fi

fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Förman för öppna småbarnspedagogiken:
Hanna Leivo
040 126 9662

Nätverksarbetare:
Sanna Henriksson-Valkeinen
050 588 0664

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Annika Olsen Nyberg
040 126 9868