Valitse sivu
Eläimet

Eläimet

Järjestyslaki (27.6.2003/612) 14 § Koirakuri Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden säilymiseksi koiran omistajan tai haltijan on: 1) pidettävä koira taajamassa kytkettynä; 2) pidettävä huolta siitä, ettei koira...