Valitse sivu
Astetta alemmas –energiansäästökampanja

Astetta alemmas –energiansäästökampanja

Astetta alemmas on valtionhallinnon energiansäästökampanja. Kampanjan tavoitteena on kannustaa kaikkia suomalaisia kotitalouksia, organisaatioita ja yhteisöjä tekemään välittömiä ja nopeita energiansäästötoimenpiteitä. Kirkkonummen kunta on kampanjan virallisena...
Asukkaiden ilmastotietopankki

Asukkaiden ilmastotietopankki

Ilmastotietopankki kuntalaisille Hiilijalanjälki Sitran elämäntapatesti auttaa sinua tunnistamaan, mistä merkittävimmät päästöt arjessasi syntyvät ja miten niitä voisi vähentää. Arjen...
Kestävään elämäntapaan kasvaminen

Kestävään elämäntapaan kasvaminen

Kirkkonummella panostetaan ympäristökasvatukseen Kirkkonummi on sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin ja tekee suunnitelmallista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Yksi keskeisistä ilmastotyön...
Ilmastotavoitteet

Ilmastotavoitteet

Kirkkonummi tähtää hiilineutraaliksi Kirkkonummi liittyi kunnanvaltuuston päätöksellä 13.11.2017 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)-verkostoon. Liittymällä HINKU-verkostoon, kunta sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä...

Yritysten ilmastotietopankki

Rahoitus Business Finland tarjoaa rahoitusta muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten materiaali- ja energiakatselmuksille sekä energia- ja kiertotalousinvestointeihin. Hiilineutraalisuomi.fi –rahoituslistauksesta löytyy myös yrityksille suunnattuja tukia ja...
Päästöt

Päästöt

Kirkkonummen vuoden 2022 kokonaispäästöt ilman teollisuutta olivat 125,9 kt CO2-ekv (CO2-ekv = hiilidioksidiekvivalentti, eri kasvihuonekaasujen yhteismitallistettu ilmastoa lämmittävä vaikutus). Kirkkonummen päästöt ilman teollisuutta pysyivät samalla tasolla...
Ilmastotyö

Ilmastotyö

Ilmastonmuutoksen hillitseminen Kunnilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, sillä kunnissa tehdään päätöksiä esimerkiksi maankäytöstä ja julkisista hankinnoista, joilla on merkittäviä vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin. Kirkkonummen ilmastotyötä...
Kohti hiilineutraalia Kirkkonummea

Kohti hiilineutraalia Kirkkonummea

Kirkkonummen ilmastotavoitteet Kirkkonummi on osa Hiilineutraalit kunnat –verkostoa (HINKU), jonka myötä Kirkkonummi on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kirkkonummi on mukana myös kunta-alan...