Valitse sivu
Nimistönsuunnittelu

Nimistönsuunnittelu

Paikannimet ovat osa historiaa ja jokapäiväistä elämää. Merkitse kartalle ja ilmoita lomakkeella – uusi nimiehdotus paikalle tai kohteelle, perustelu- ilmoitus virheellisestä nimestä kartalla, perustelu- ilmoitus virheellisestä nimestä kyltissä tms., perustelu-...
Seudulliset palvelut

Seudulliset palvelut

Joukkoliikenne     Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä HSL vastaa Kirkkonummen joukkoliikenteestä. Palautteet HSL:lle HSL:n oman lomakkeen kautta. Jätehuolto        Kirkkonummen jätehuollosta vastaa...
Hylätyt ajoneuvot

Hylätyt ajoneuvot

Kunta huolehtii hylättyjen ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen siirtämisestä vain kunnan kaduilta ja yleisiltä pysäköintialueilta. Taloyhtiöiden alueilla siirron järjestäminen kuuluu taloyhtiölle/isännöitsijälle. ◦ Taloyhtiöiden isännöitsijät ja...
Hylätyt ajoneuvot

Vesihuolto

Talousveteen ja jäteveteen sekä viemäriverkkoihin- ja laitteisiin liittyvä palaute. Vesilaskuissa ota yhteys: vesimittari@kirkkonummi.fi   
Hylätyt ajoneuvot

Ympäristöasiat

Vieraslaji-ilmoitukset. Lisätietoa vieraslajeista löytyy Vieraslajit.fi Muu ympäristönsuojeluun liittyvä asia. Voit liittää palautteeseen myös valokuvan.
Hylätyt ajoneuvot

Rakennettu ympäristö

Ränsistyneet rakennukset, rakennetun ympäristön kunto, rakennusvalvonta Hylätty tai vaarallinen rakennus Luvaton rakentaminen Rakennetun ympäristön kunto. Voit liittää palautteeseen myös valokuvan....
Hylätyt ajoneuvot

Kaavoitus

Vireillä olevat kaavat Tietoa virellä olevista kaavoista ja niiden käsittelyvaiheista sekä nähtävilläoloajoista löytyy Kaavoituksen kotisivuilta Valmisteilla olevat kaavat ja Nähtävänä nyt. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä...
Seudulliset palvelut

Joukkoliikenne

Helsingin Seudun Liikenne -kuntayhtymä HSL vastaa Kirkkonummen joukkoliikenteestä. Palautteet HSL:lle HSL:n oman lomakkeen kautta.
Hylätyt ajoneuvot

Liikennesuunnittelu

Liikennesuunnittelu, liikenneturvallisuus Liikenneturvallisuuteen liittyviä huomioita ja ideoita. Kävelyyn ja pyöräilyyn sekä kestävään liikkumiseen liittyviä huomioita ja ideoita. Pysäköintiin liittyviä...