Valitse sivu
Kotona hoitaminen ja tuet

Kotona hoitaminen ja tuet

Yleensä toinen vanhemmista hoitaa lasta kotona ainakin vanhempainvapaan ajan eli siihen asti, kun lapsi on noin 9 kuukautta vanha. Vanhempainvapaan jälkeen lapsi voi mennä päiväkotiin tai perhepäivähoitoon, tai jompikumpi vanhemmista...

Parkkihoito

Parkkihoito on tarkoitettu tilapäiseksi lastenhoitoavuksi kotona oleville perheille. Sitä Kirkkonummella järjestää kotipalvelun perhetyö. Palvelu on maksullista. Hoitoon voi tuoda 0-6-vuotiaan lapsen.  

Tilapäinen varhaiskasvatus

Tilapäinen varhaiskasvatus on tarkoitettu perheille, jotka eivät tarvitse säännöllistä varhaiskasvatusta. Se hyvä keino saada kotihoidossa oleville varhaiskasvatusikäisille lapsille hoitoa muun muassa asioiden hoitamisen ajaksi....

Kotihoidon tuen kuntalisä

Kotihoidon tuen kuntalisän maksaminen päättyy 1.3.2021 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.12.2020, § 114 päättänyt, että kotihoidon tuen kuntalisästä luovutaan 1.3.2021 alkaen.

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan...