Valitse sivu

Opetussuunnitelma ja tuntijako

Opetus toteutetaan Suomessa opetussuunnitelmajärjestelmän avulla. Kuntien ja koulujen laatimia opetussuunnitelmia säätelevät ja ohjaavat valtakunnalliset opetussuunnitelmien perusteet.Opetussuunnitelma määrää mm. opetuksen...
Jokirinteen koulun omat sivut – Wilma

Jokirinteen koulun omat sivut – Wilma

Wilma Wilma löytyy osoitteesta: https://kirkkonummi.inschool.fi/ Wilma toimii pääasiallisena viestintävälineenä kodin ja koulun välillä.Koulu tiedottaa Wilmassa tiedotteilla ja viesteillä:Jokirinteen koulu tiedottaa pidempää aikaväliä koskevat yleiset asiat...
Jokirinteen koulun omat sivut – Wilma

Jokirinteen koulun omat sivut – yhteystiedot

Takaisin Jokirinteen koulun omille sivuille Henkilökunta ja yhteystiedot lukuvuonna 2023-2024 Rehtori        Maarit Mäkäläinen   040-595 4271Apulaisrehtori(Annamaija) Maija...
Uudet lukutaidot

Uudet lukutaidot

Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti syksyllä 2020 Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman vuosille 2020-2023 ja se on osa ministeriön laajempaa Oikeus oppia -kehittämisohjelmaa. Kehittämisohjelmassa julkaistiin keväällä 2021 osaamisen kuvaukset tieto- ja...
Uudet lukutaidot

Kohti hiilineutraalia koulua!

Opetushallitus myönsi syksyllä 2022 yhteensä 4,2 miljoonaa euroa eri toimijoille tukemaan ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen tuomista osaksi opetusta ja kasvatusta. Myönnetty raha on osa Opetushallituksen laajempaa kestävyyskasvatuksen...
Uudet lukutaidot

Perusopetus

Perusopetuksessa opetetaan vuosiluokkia 1–9. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen tehtävänä on...
Ammatillinen koulutus

Ammatillinen koulutus

Ammatillisella koulutuksella tarkoitetaan tutkintoon johtavaa ammatillista perustutkintokoulutusta ja ammatillista lisäkoulutusta. Kirkkonummelta nuoret hakeutuvat useimmiten ammatilliseen koulutuksen Omniaan ja Luksiaan, jotka tarjoavat suomenkielistä...
Ammatillinen koulutus

Kirkkonummen lukiot

Lukiokoulutus antaa valmiudet opiskeluun yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja lukion oppimäärään perustuvassa ammatillisessa koulutuksessa. Kirkkonummella on kaksi lukiota – Porkkalan lukio ja Kyrkslätts gymnaisum. Molemmissa...