Valitse sivu
Masala

Masala

Katualueen haltuunottokatselmus Masalassa Maankäyttö- ja rakennuslain 95 §:n mukaan kunta voi ottaa haltuunsa katualueen, kun sitä koskeva lunastusmenettely on pantu vireille. Kunta on hakenut lunastustoimitusta, ja katualueen haltuunotto voi...
Juhlakallio ja Tolsanmäki

Juhlakallio ja Tolsanmäki

Katualueen haltuunottokatselmukset Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaava-alueilla Maankäyttö- ja rakennuslain 95 §:n mukaan kunta voi ottaa haltuunsa katualueen, kun sitä ryhdytään rakentamaan tai muutoin tarvitaan...
Siikajärven vapaa-ajan tontit

Siikajärven vapaa-ajan tontit

Kirkkonummen kunta myy julkisella huutokaupalla kaksi vapaa-ajan tonttia Pikkaraiset-Siikajärvi ranta-asemakaavan alueelta Veikkolassa. Huutokauppa päättyy 13.8.2023 kello 18.00 tai 3 minuuttia viimeisen tarjouksen jälkeen. Tonteilla sijaitsevat...
Tonttijaot

Tonttijaot

Tonttijako on asemakaavassa esitetyn rakennuskorttelin yksityiskohtainen jakosuunnitelma. Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Tonttijakoja voidaan...
Omakotitontit

Omakotitontit

Kirkkonummen kunnalla ei ole tällä hetkellä omakotitaloja myynnissä. Seuraavaksi hakuun tulevat Heikkilän Juhlakallion asemakaava-alueen tontit, noin 20 kpl. Tonttihaun käynnistymisen aikataulusta ilmoitetaan tällä sivustolla kesän 2024 jälkeen. Alueen katujen ja...
Rivi- ja kerrostalotontit

Rivi- ja kerrostalotontit

Kirkkonummen kunta myy jatkuvalla haulla tarjousten perusteella yhtiömuotoiseen asuntotuotantoon tarkoitettuja tontteja ammattirakentajille. Ostotarjouksen tontista voi tehdä joko vapaarahoitteeseen asuntotuotantoon. Sepänkannaksen ja Kolsarin tonteille voidaan...
Maa-alueiden hankinta

Maa-alueiden hankinta

Kunta hankkii maa-alueita Kirkkonummen kunta on aina kiinnostunut ostamaan maata alueeltaan. Kunta hankkii maata mm. tulevaa maankäytön kehitystä varten. Kunnalla on tarve hankkia maata erityisesti kunnan keskivyöhykkeeltä ja Veikkolan...
Tietoa maanomistuksesta

Tietoa maanomistuksesta

Lainhuutotiedot, kiinteistörekisteriotteet ja kiinteistöjen omistajatiedot löytyvät Maanmittauslaitoksen palveluista