Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 23.1. Kirkkonummen perusopetuksen päivitetyn ohjaussuunnitelman. Perusopetuksen ohjaussuunnitelma ohjaa oppilaanohjausta Kirkkonummen kouluissa.

Oppilaanohjaus on tärkeä osa perusopetusta. Oppilaanohjauksella edistetään koulutyön onnistumista, opintojen sujumista sekä koulutuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Oppilaanohjauksen keskeisenä tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä, edistää opiskeluvalmiuksia ja sosiaalista kypsymistä sekä kehittää elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi oppilaanohjaus yhdistää koulua yhteiskuntaan ja työelämään.

Oppilaanohjausta Kirkkonummen kunnassa ohjaa kuntakohtainen ohjaussuunnitelma. Perusopetuksen edellinen kuntakohtainen ohjaussuunnitelma on laadittu vuonna 2016.

Lautakunnan hyväksymässä päivitetyssä ohjaussuunnitelmassa on otettu huomioon vuonna 2021 voimaan astunut laajennettu oppivelvollisuus sekä Opetushallituksen vuonna 2023 julkaisemat uudet Hyvän ohjauksen kriteerit. Päivitetty ohjaussuunnitelma astuu voimaan 1.3.2024.

Voit tutustua aiheeseen tarkemmin kokousasiakirjoista.

Ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta käsittelee asiaa omalta osaltaan kokouksessaan 24.1.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa

  • Kirkkonummen toimielinten eettiset ohjeet, suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto
  • Kirkkonummen oppilaaksioton perusteet, lisäys opetusryhmäkoosta
  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2024 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja
Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta