Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 26.10. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa selvitystä suomenkielisten ja ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kustannuseroista. Selvitys liittyy talousarvioneuvotteluiden 2022 kysymykseen palveluiden yhdenvertaisesta ja kustannustehokkaasta järjestämisestä. Lautakunta sai myös tiedokseen selvityksen ryhmäkokojen merkityksestä oppilaan hyvinvoinnille ja oppimiselle.

Selvitys suomenkielisten ja ruotsinkielisten varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kustannuseroista, vastaus talousarvioneuvotteluiden 2022 kysymykseen palveluiden yhdenvertaisesta ja kustannustehokkaasta järjestämisestä 

Osana Kirkkonummen kunnan talousarvion 2022 valmistelua valtuustoryhmät esittivät palvelualueille ja viranhaltijoille erilaisia kysymyksiä ja lisäselvityspyyntöjä. Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueelle annettiin tuolloin tehtäväksi selvittää, miten kunnassa voidaan edistää mahdollisimman yhdenvertaisen ja kustannustehokkaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen järjestämistä.

Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueella on selvitetty varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta lapsi-, oppilas- ja opiskelijakohtaisia kustannuseroja sekä näitä eroja selittäviä tekijöitä. Tehty kustannusvertailu toimii lähtökohtana palvelujen yhdenvertaisuuden ja kustannustehokkuuden kehittämiselle.

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta keskusteli asiasta ja otti kantaa selvitykseen sekä merkitsi asian tiedoksi. Selvitys viedään myös ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukseen tiedoksi (2.11.2022) sekä edelleen välitettäväksi kunnanhallituksen tietoon. 

Selvitys ryhmäkokojen merkityksestä oppilaan hyvinvoinnille ja oppimiselle 

Kokouksessaan 21.9.2022 suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta toivoi, että lautakuntaan tuodaan selvitys ryhmäkokojen merkityksestä oppilaan hyvinvoinnille ja oppimiselle. Voit lukea selvityksen kokousasiakirjoista. Lautakunta keskusteli asiasta ja merkitsi asian tiedoksi.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa: 

  • Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä 30.9.2022 
  • Suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppilas- ja opiskelijatilastot 20.9.2022 
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus 

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta