Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui tiistaina 7.3. ja käsitteli kokouksessaan muun muassa vuoden 2022 toimintakertomusta.

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2022

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli kokouksessaan vuoden 2022 toimintakertomusta. Toimintakertomuksessa kerrotaan miten palvelujen talous ja toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet suhteessa talousarvion sitoviin tavoitteisiin.

Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisuudessa sivistyksen palveluista toimivat suomenkielinen varhaiskasvatus ja suomenkielinen opetus. Vuoden 2022 toimintakertomuksesta ilmenee muun muassa, että toiminnan talous on muutoksista ja esimerkiksi perusopetuksen valmistavan opetuksen ryhmien huomattavasta lisäyksestä huolimatta onnistuttu pitämään tasapainossa. Toiminnalliset tavoitteet on myös saavutettu hyvin. Yksi palvelujen järjestämisen keskeisistä haasteista oli varhaiskasvatuksen kelpoisen kasvatushenkilöstön saatavuus.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa: 

  • Toimenpidesuunnitelma suomen- ja ruotsinkielisten oppilaskohtaisten kustannusten yhdenvertaistamiseksi
  • Oikaisuvaatimus määräaikaisen erityisopettajan valinnasta
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta