Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui tiistaina 5.3. ja hyväksyi omalta osaltaan Kantvikin koulun tarveselvityksen. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin muun muassa kouluterveyskyselyn 2023 tuloksia.

Kantvikin koulun tarveselvitys

Kantvikin nykyinen koulu on rakennettu kahdessa vaiheessa – vanhempi osa on valmistunut 1983 ja uudempi 1992. Sivistyspalvelut ja toimitilapalvelut ovat yhteistyössä laatineet Kantvikin koulun tarveselvityksen, jossa kuvataan kyseisen hankkeen tarve sekä vaihtoehtoiset tavat ratkaista tilatarve.

Kantvikin koulun hankkeen tarpeellisuus syntyy palvelutarpeen kasvusta ja nykyisen rakennuksen toiminnallisista heikkouksista sekä kunnosta. Näiden perusteella tuleva koulu on tarkoituksenmukaista mitoittaa 3-sarjaiselle alakoululle, eli noin 400 oppilaalle, sekä nuorisopalveluille. Hankkeen toivotaan tukevan myös tilojen laajaa kuntalaiskäyttöä.

Tarveselvityksessä on tunnistettu kolme eri vaihtoehtoa hankkeen toteuttamiselle:

 • nykyisten rakennusten peruskorjaus ja laajennus
 • uudemman rakennusosan peruskorjaus ja vanhemman rakennusosan korvaaminen nykyistä isommalla uudisrakennuksella
 • nykyiset rakennukset korvattaisiin uudisrakennuksella.

Eri vaihtoehtojen toteutettavuutta, kustannuksia ja vaikutuksia koulun toiminnallisuuteen selvitetään hankesuunnitteluvaiheessa. Hankkeen toteuttamistapa ratkaistaan ja kokonaiskustannukset tarkentuvat hankesuunnitelman yhteydessä.

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyi kokouksessaan omalta osaltaan Kantvikin koulun tarveselvityksen ja esitti kunnanhallitukselle, että se hyväksyy tarveselvityksen ja tekee asiassa hankepäätöksen ja päätöksen hankesuunnitelman laatimisesta.

Toimitilapalvelujen lautakunta on käsitellyt Kantvikin koulun tarveselvityksen kokouksessaan 15.2.2024 ja puoltanut tarveselvityksen hyväksymistä ja hankesuunnittelun käynnistämistä. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee asiaa omalta osaltaan kokouksessaan 7.3.2024.

Voit tutustua Kantvikin koulun tarveselvitykseen tarkemmin kokousasiakirjoista.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa: 

 • Lukuvuoden 2024-2025 oppilaspaikoista päättäminen suomenkielisissä peruskouluissa vuosiluokille 7-9
 • Kouluterveyskyselyn 2023 Kirkkonummen tulokset
 • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimintakertomus vuodelta 2023
 • Oikaisuvaatimus koskien perusopetuksen tuntijaon muutosta koskevaan päätökseen
 • Muutos 1.8.2024 voimaan astuvaan suomenkielisen perusopetuksen tuntijakoon
 • Suomenkielisen perusopetuksen tuntijaon siirtymävaiheen toteutus
 • Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunnan syksyn 2024 kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat
 • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:
Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta