Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 24.5. ja hyväksyi 1.8.2023 voimaan astuvan koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelman sekä päätti päivityksistä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin ja varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Uusi opiskeluhuoltosuunnitelma astuu voimaan 1.8.2023

Koulutuksen järjestäjän on laadittava opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma.

Aiemmin opiskeluhuoltosuunnitelma on ollut koulu- ja oppilaitoskohtainen, mutta 1.8.2023 alkaen koulutuksen järjestäjän opiskeluhuoltosuunnitelma on yhteinen koko kunnassa. Se kattaa esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen. Suunnitelma on yhteinen molemmille kieliryhmille. Syksyllä 2023 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue laatii paikallisten suunnitelmien pohjalta alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman.

1.8.2023 voimaan astuvan opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen on osallistunut varhaiskasvatuksen ja opetuksen henkilöstöä sekä henkilöstöä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.

Esiopetuksessa lasten ajatuksia kartoitettiin henkilöstön toimesta kiusaamiseen liittyvän kyselyn avulla, ja huoltajille tarjottiin mahdollisuus osallistua opiskeluhuoltosuunnitelman laatimiseen heille suunnatulla kyselyllä. Peruskoulujen vanhempainyhdistyksillä on ollut mahdollisuus kommentoida perusopetusta koskevia suunnitelman yleisiä tekstiosuuksia, ja lukioiden opiskelijakunnat ovat saaneet kommentoida lukiokoulutusta koskevia yleisiä tekstiosuuksia.

Kirkkonummen kunnan 1.8.2023 voimaan astuva opiskeluhuoltosuunnitelma löytyy kokonaisuudessaan kokousasian liitemateriaalista (pdf).

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:  

  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan syksyn 2023 ja kevään 2024 kokouskäytännöt, kokousajat ja –paikat
  • Kirkkonummen esiopetussuunnitelma, Kirkkonummen kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun opetussuunnitelma ja Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2023 
  • Kirkkonummen perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 päivittäminen 
  • Kirkkonummen suomenkielisen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman muutokset 
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus 

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta