Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 21.9. Kokouksessa lautakunta päätti omalta osaltaan vastuualueensa talousarvioesityksestä vuodelle 2023 sekä myönsi avustuksia Koti ja koulu -yhdistyksille.  

Talousarvioesitys vuodelle 2023 ja taloussuunnittelu vuosille 2024–2025 

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta keskusteli ja otti kantaa kunnanhallituksen edellyttämiin talouden tasapainottamistoimiin vuodelle 2023. Sivistyksen ja vapaa-ajan koko palvelualueen talouteen vuonna 2023 vaikuttavista tekijöistä kolme huomattavinta ovat Ukrainan sodan vaikutukset, palvelualueen toimintaa koskevat lainsäädännölliset muutokset sekä hyvinvointialueuudistuksen vaikutukset peruskunnan tehtäviin. 

Keskustelun päätteeksi lautakunta päätti omalta osaltaan vastuualueensa vuoden 2023 talousarvioesityksestä ja vuosien 2024–2025 taloussuunnitelmasta. Asiaa käsitellään tämän jälkeen vielä kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuustossa.

Koti ja koulu -yhdistyksille myönnettävä avustus vuonna 2022 – avustuksilla lautakunta tukee oppilaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 

Koti ja koulu -yhdistykset tekevät arvokasta työtä kotien ja koulun välisessä yhteistyössä. Suomenkielisissä opetuspalveluissa onkin varattu 12 000 euroa yhdistysten tukemiselle vuoden 2022 aikana.  
 
Kaikille suomenkielisten perusopetuksen koulujen Koti ja koulu -yhdistyksille myönnettiin avustusta yhteisten kriteerien mukaisesti. Lautakunta esittää yhdistyksille, että tuen käytössä huomioidaan erityisesti oppilaiden osallistaminen ja yhteisöllisyyttä edistävät tapahtumat ja toimenpiteet. 

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:  

  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan osavuosikatsaus 2022 
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus 

Lisätietoja: 

Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 
 
Kokousasiakirjat

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta