Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui tiistaina 12.6. ja sai tiedokseen Masalan alueen uuden päiväkodin tarveselvityksen tilanteen. Lisäksi lautakunta perehtyi talousarvion toteutumisen tilanteeseen vuoden 2024 ensimmäisen osavuosikatsauksen valossa.

Masalan alueen uusi päiväkoti

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta perehtyi Masalan alueen varhaiskasvatuksen tilatarpeisiin ja merkitsi tiedoksi uuden päiväkodin tarveselvityksen tilanteen. Asian käsittelyyn palataan alkusyksyllä.

Hankkeessa on tarkoitus toteuttaa tilat Masalan alueen uudelle päiväkodille. Päiväkoti-rakennuksen yhteyteen varataan tilat myös asukaspuistotoiminnalle.

Uuden päiväkodin rakentaminen on arvioitu tarpeelliseksi, koska Masalan alueen palvelutarve on kasvava. Myös varhaiskasvatuksen huoltovarmuus ja tällä hetkellä käytössä olevien tilojen korjaustarpeet puoltavat uuden päiväkodin rakentamista.

Tarveselvitys ja asian tarkemmat tiedot löytyvät kokonaisuudessaan kokousasiakirjoista.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat: 

  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin perusarvon tarkistus 1.8.2024 alkaen
  • B1-ruotsin kielen paikallisen opetussuunnitelman muutokset ja tarkennukset 1.8.2024 alkaen
  • Paikallisen opetussuunnitelman muutokset ja tarkennukset 1.8.2024 alkaen; Valinnaisuus perusopetuksessa
  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan vuoden 2024 I osavuosikatsaus
  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan ylimääräinen kokous
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta