Valitse sivu

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 1.6. ja käsitteli kokouksessaan iltapäivätoiminnan asiakaskyselyn tuloksia. Lautakunta päätti myös muun muassa 1.8.2022 voimaan astuvasta varhaiskasvatussuunnitelmasta sekä hyväksyi muutokset Kirkkonummen esiopetuksen opetussuunnitelmaan 1.8.2022 alkaen.

Iltapäivätoiminnan asiakaskyselyn tulokset

Kevään 2022 aikana toteutettiin kysely iltapäivätoiminnan asiakkaille. Kyselyssä oli oma osionsa huoltajille ja lapsille. Myös rehtoreilta ja ohjaajilta pyydettiin vapaamuotoista palautetta iltapäivätoiminnan järjestämiseen liittyen.

Huoltajien mielestä parasta iltapäivätoiminnassa on se, että lapsella on turvallinen paikka ja turvalliset, välittävät aikuiset koulupäivän jälkeen ja että toiminta on samassa ympäristössä kuin koulupäivä. Ohjaajille annetaan myös kiitosta. Huoltajat arvostavat mahdollisuutta ulkoiluun, peleihin, leikkeihin, luovaan toimintaan sekä läksyjen tekoon. Asiat hoituvat sujuvasti henkilökunnan kanssa viestitellen. On hienoa, että myös kakkosluokkalaiset pääsevät iltapäiväkerhoon.

Lasten mielestä parhaita asioita iltapäiväkerhossa ovat jalkapallon pelaaminen, askartelu, piirtäminen, majan rakentaminen, tanssiminen, jumppasali, yhteisleikit ulkona, lelupäivä, kaverit, kivat ohjaajat, välipala ja juhlat. Ei tarvitse olla yksin kotona pitkää aikaa koulun jälkeen. Lapsilla tuli mieleen myös kehityskohteita. Lapset toivovat, että olisi enemmän liikuntaa. Joskus on myös pelottavaa, jos ryhmässä on rauhatonta. Läksyhetki on osan mielestä liian pitkä ja ulkona ollaan liian kauan. Leluja ja välipalaa saisi olla enemmän ja välipalalla voisi myös olla enemmän hedelmävaihtoehtoja.

Lautakunta merkitsi tiedokseen suomenkielisen iltapäivätoiminnan asiakaskyselyn tulokset. Lisäksi lautakunta evästää kehittämään iltapäiväkerhojen toimintaa yhdessä lasten, huoltajien ja ohjaajien kanssa, jotta toiminta olisi vaikuttavaa ja lapsilähtöistä. Asiakaskyselyn tuloksiin kokonaisuudessaan pääsee Kokousasiakirjat -linkin kautta.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

  • Nuorisovaltuuston edustaja suomenkielisessä kasvatus- ja koulutuslautakunnassa 1.1.2022–31.12.2023 
  • Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma 1.8.2022 
  • Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutosten aiheuttamat päivitykset Kirkkonummen esiopetuksen opetussuunnitelmaan 1.8.2022 alkaen 
  • Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirjan muutokset 1.8.2022 alkaen 
  • Kirkkonummen perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 päivittäminen 
  • Kirkkonummen suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksi oton perusteet: lähikoulualuemuutokset karttapalveluun ja sisarusperiaatteen täsmennys 
  • Ukrainan tilanteeseen liittyvän maahanmuuton vaikutukset opetuksen ja varhaiskasvatuksen talouteen 
  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan toimivallan delegointi hallintosäännön LUKU 9, 62§:n mainitussa asiassa, toimivalta henkilöstöasioissa 
  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan syksyn 2022 ja kevään 2023 kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat 
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 
 
Kokousasiakirjat
 
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta