Valitse sivu

Juhlakallion alueella rikkoutui vesijohto maanantaina 18.3.2024. Espoon seudun ympäristöterveys antoi osalle Juhlakallion kiinteistöistä veden käyttökiellon 18.3.2024.

Korjaustoimenpiteiden jälkeen Espoon seudun ympäristöterveys kumosi Juhlakallion alueelle asetetun veden käyttökiellon 19.3.2024 ja samalla astui voimaan veden keittokehotus.

Verkostosta otettiin 20.3.2024 vesinäytteitä. Saatujen tulosten perusteella veden mikrobiologinen laatu on hyvä.

Espoon seudun ympäristöterveys purkaa tällä tiedotteella osalle Juhlakallion kiinteistöistä asetetun veden keittokehotuksen. Vettä voi käyttää normaalisti.

Jos hanavesi on sameaa, poikkeavan väristä tai hajuista, tulee vettä juoksuttaa, kunnes se on kirkasta. Mikäli 10 min. juoksutus ei paranna veden laatua, ota yhteyttä Kirkkonummen Veden päivystysnumeroon 09 2967 2275.

 
Pahoittelemme häiriötä.

Espoo 22.3.2024

Mari Nevas                                                      Maria Lehtinen

johtava kaupungineläinlääkäri                       käyttöpäällikkö

Espoon seudun ympäristöterveys                 Kirkkonummen Vesi             

talousvesivalvonta@espoo.fi                           p. 040 126 9576

THE HOUSEHOLD WATER IN THE JUHLAKALLIO AREA IN KIRKKONUMMI MAY BE USED AS USUAL

A water pipe broke in the Juhlakallio area on Monday 18 March 2024. Espoo Region Environmental Health Services issued a prohibition on use of water in some parts of the Juhlakallio area on 18 March 2024.

After the repair, Espoo Region Environmental Health Services cancelled the prohibition on using the water in the Juhlakallio area on 19 March 2024. At the same time, a recommendation to boil the water came into effect.

Water samples were taken from the network on 20 March 2024. According to the test results, the microbiological quality of the water is good.

With this message, Espoo Region Environmental Health Services cancels the recommendation to boil the water in the Juhlakallio area. The water may be used as usual.

If the tap water is turbid or has some unusual colour or odour, you should run the water until it is clear. If the quality of the water does not improve after running it for 10 minutes, call the Kirkkonummi Vesi hotline 09 2967 2275.

 
We apologize for the inconvenience.

Espoo 22 March 2024

Mari Nevas                                                          Maria Lehtinen

Chief City Veterinary                                             Chief Operating Engineer

Espoo Region Environmental Health Services        Kirkkonummen Vesi            

talousvesivalvonta@espoo.fi                                tel. 040 126 9576