Valitse sivu

Pääkadut ovat pääosin hyvässä kunnossa, mutta sivu- ja asuntokaduilla polannetta. Polanteita poistetaan höyläämällä ja auraamalla. Polanteita ei saa kerralla poistettua, koska jää on kovaa ja sitä on paikoin päässyt kertymään paksulti.

Lumen sulaessa kävelyteille levitetyt hiekat painuvat päivän aikana ja yöllä ilman pakastuessa hiekat jäävät jään alle. Kävelyteitä hiekoitetaan tarpeen mukaan.

Kaivot ja ojat ovat monissa paikoissa tukkeutuneet lumiröykkiöiden alle ja niitä kaivetaan auki tarpeen mukaan. Tästä huolimatta sulamisvedet saattavat aiheuttaa suuriakin lätäköitä katualueille.

Päällystevaurioita paikataan tarvittaessa.

Kunta huolehtii ensin kaduista kunnossapitoluokituksen mukaisesti. Pysäköintialueet, suojatiet ja jalkakäytävät viimeistellään sen jälkeen. Kunnossapidon tärkein tehtävä on pitää kadut liikennöitävässä kunnossa.

Lumenajo katujenvarsilta on päästy aloittamaan.

 

Toimistopuhelin ruuhkaantunut, palautteet pyydetään sähköisen palautejärjestelmän kautta.