Valitse sivu

Kunnanjohtaja Tarmo Aarnio on toimittanut Kirkkonummen kunnalle irtisanoutumisilmoituksen, jossa hän esittää virkasuhteensa päättymistä 31.1.2023. Irtisanoutuminen on ehdollinen ja edellyttää hyväksyvää päätöstä johtajasopimuksessa (KV 29.5.2017 § 58) sovitun erokorvauksen suorittamisesta. Kunnanhallituksen päättäessä kokouksessaan 19.12.2022 asiasta esityksen mukaisesti, kunnanjohtaja Aarnio jää vuosilomalle 22.12.2022 alkaen jo ennen virkasuhteen päättymistä.

Irtisanoutuminen perustuu ilmoitettuun epäluottamukseen kunnanvaltuuston ja -hallituksen sekä kunnanjohtajan välillä. Koska kunnanjohtajan tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää ehdotonta molemminpuolista luottamusta, tämän puuttuessa myös edellytykset kunnanjohtajan viranhoidolle murenevat. Johtajasopimuksen mukaisesti osapuolet kunnioittavat esitystä ja sen pohjalta tehtyä päätöstä sekä pidättäytyvät arvostelemasta toisiaan.