Valitse sivu

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion työllisyysalue yhdessä alueen yrittäjäyhdistysten ja Helsingin seudun kauppakamarin kanssa järjestivät TE25-työpajan työnantajille ja yrittäjille Kokoushotelli Majvikissa. Ohjelmassa oli mm. Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja Petri Ovaskan puheenvuoro, Helsingin seudun Kauppakamarin selvitys yritysten odotuksista julkisille työvoimapalveluille sekä työpaja, jossa yrittäjät pääsivät jakamaan näkemyksiään tulevien yritys- ja työnantajapalveluiden valmisteluun liittyen. Niin työpajatyöskentelyssä kuin puheenvuoroissakin korostui yhteistyön merkitys työllisyysalueuudistuksen valmistelussa.

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Uudistuksen myötä valtiolta siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta noin 100 erilaista TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palvelua ja tehtävää. Uudistusta tehdään haastavassa taloudellisessa tilanteessa, mutta samalla se tuo työvoimapalvelut nykyistä lähemmäs yrittäjiä ja kunnan elinvoimapalveluita. Tämä mahdollistaa sujuvamman ja monipuolisemman palvelun, joka vastaa paremmin yrittäjien tarpeita.

– Nykytoiminnassa on paljon hyvää, jota säilyttää, mutta muutos antaa myös hyvät mahdollisuudet ottaa paikalliset tarpeet, työnantajat ja yrittäjät paremmin huomioon. Yhdessä pystymme löytämään ne tärkeimmät ja vaikuttavimmat tavat toimia työllisyyden ja elinkeinon edistämiseksi. Työpaja onkin yksi tapa löytää näitä toimia ja jatkamme yhteistyötä tarpeiden ja ratkaisuiden löytämiseksi, sanoi alueen TE25 valmisteluista vastaava palvelupäällikkö Tony Sandström.

Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja Petri Ovaska kertoi omassa puheenvuorossaan yrittäjien ja yrittäjäjärjestön näkemyksiä uudistukseen liittyen. Myös hän korosti yhteistyön merkitystä niin uudistuksen valmistelussa kuin sen jälkeenkin. Hänen mukaansa suurin haaste sekä yritys- että työllisyyspalveluille on juuri palveluiden hajautuneisuus, ja tässä yhteistyön merkitys korostuu entisestään.

– Olemme ison mullistuksen äärellä, jossa rakennetaan nopeasti täysin uutta. Yhteistyön eri toimijoiden ja alueiden kesken on jatkuttava erittäin tiiviinä myös valmistelun jälkeen. Hienoa on, että palvelut ovat uudistuksen jälkeen entistä lähempänä yrittäjiä ja työllisyyspalveluita tarvitsevia, sanoo Ovaska.

Valmisteluita jatketaan edelleenkin kuntien tiiviinä yhteistyönä ja valmisteluissa osallistetaan laajasti myös eri yhteistyötahoja. Kun uudistus astuu voimaan, on työnantajien ja yrittäjien mahdollista käyttää minkä tahansa työllisyysalueen palveluita.

Lue lisää: https://kirkkonummi.fi/te2025-uudistus/