Valitse sivu

Puutteelliset ajoliittymät aiheuttavat merkittävää haittaa talvikunnossapidolle eikä katuja voida kunnossapitää asianmukaisesti.                

Muistuttaisimme asukkaita tarkistamaan oman ajoliittymän reunakivet ja korjaamaan ne ennen talven tuloa.

Tonttiliittymän rakentamisesta ja korjaamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja tai haltija Maankäyttö- ja rakennuslain 88 §:n ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 83 §:n mukaisesti.   

Tonttiliittymän saa rakentaa ainoastaan asemakaavassa määrätyllä tavalla ja rakennusluvan asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Mikäli asemakaavassa ei ole määrätty tonttiliittymän paikkaa, tulee sen paikka osoittaa rakennusluvassa.

Kirkkonummen kunnan kunnossapitopalvelut

Lisätiedot

kunnossapito@kirkkonummi.fi