Valitse sivu

Sundsbergin alueen rakentaja on vuokrannut Konsulinrinteen tuntumassa asemakaavan mukaisen parkkialueen ja käyttänyt aluetta varikkoalueena poikkeamispäätöksellä. Poikkeamispäätös on päättynyt 31.12.2021 ja urakoitsijan tulee maanvuokrasopimuksen mukaisesti ennallitaa alue kesäkuun loppuun mennessä.

Musketöörin puistoalueella sijaitseva huoltotie on rakennettu urakoitsijan toimesta. Urakoitsija on ilmoittanut ennallistavansa huoltotien kesäkuun loppuun mennessä.

Tilapäinen työmaahuoltotie on rakennettu asemakaavan mukaiselle puistoalueelle, jossa ajoyhteys ei ole mahdollista ja siitä syystä Kirkkonummen kunnan kunnallistekniikan kunnossapitopalveluilla ei ole perusteita muuttaa huoltotien luonnetta pysyväksi.

Kunnallistekniikan kunnossapitopalvelut